Nyheter

Tomb-elever er rullende Hjørgunn-tilhengere

Etter flere skoletimer i verkstedet overleverte elever fra Tomb vgs. onsdag en praktisk tilhenger til Hjørgunn gård og behandlingssenter på Lisleby.

1 av 2