Nyheter

«Derfor bør staten gi forsvarets bygninger til kommunen»

Hvordan kunne jeg finne på å si noe sånt? skriver tidligere kultursjef i Fredrikstad kommune, Egil Syversen, i dette leserbrevet.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Egil Syversen
Byens Marker

For noen uker siden var jeg til stede på et møte i Litteraturhuset. Temaet var Gamlebyens fremtid. Temaet har interessert meg i mange år. Temaet som ble diskutert var en handlingsplan utarbeidet av miljøet i Gamlebyen. Meget interessant! Etter møtet ble jeg spurt av Demokratens journalist og debattansvarlige, Tomm Pentz Pedersen, hva jeg hadde for tanker om temaet. Jeg hadde ikke forberedt meg. Svaret bare datt ut av meg: «Forsvaret bør gi bygningene til kommunen». Hvordan kunne jeg finne på å si noe sånt?

Her kommer forklaringen. Jeg ble kort tid før møtet spurt om å guide noen rundt i Gamlebyen. Det hadde jeg ikke gjort på 15 år. Jeg sa ja, men forsto raskt at det måtte medføre dypdykk i byhistorien igjen. Delis bøker- og Figureidos, tok skikkelig tak i meg. Jeg noterte friskt.

Les også: – Gi forsvarsbygningene som en gave til Fredrikstad kommune (+) 

Det var mye å ta tak i, men det som virkelig grep fatt i meg var forsvarets inntreden på arenaen ca. 100 år etter at byen flyttet fra Sarpsborg og ned til elvedeltaet. Rundt 1650 startet planleggingen. I det Gamlebyen ble en militær festning ble sivilbefolkningen underlagt andre regler enn resten av samfunnet. Det var helt opp til den rådende kommandant å lage regler. Byhistorien forteller mange eksempler på hvordan innbyggerne ble herset med.

Den mest rabiate av kommandantene var trolig Wilster (1612-) Hans mest rabiate handling var å brenne opp hele Vaterland. I tillegg brant han låvene på Byens Marker (1716) Grunnen var å hindre Svenskene i fra å gjemme seg før de angrep Gamlebyen festning. Fikk borgerne noen erstatning? Ikke etter hva jeg har lest meg til.

I 1814 ble Gamlebyen festning angrepet av Svenskene. Kommandant Hals hadde det militære ansvaret. Danskekongen hadde fjernet en del av kanonene byen skulle forsvare seg med. De som var igjen på vollene var ikke oppgraderte. Men det var svenskenes våpen. De kunne til og med treffe det de siktet på. Det var vel klart for alle at et slikt angrep ville utslette både de militære, byens bygninger- og byens innbyggere. Byen fikk tilbud om å overgi seg. Hm…. Heise det hvite flagget?

I det militære dør du på din post. Etter en nærmere vurdering overga de seg. Et brudeslør - eller var det nattkjolen til Hals sin kone som ble heist opp i flaggstanga? Vel, det diskuteres fortsatt.

Les også: – Det verste er når en fredet bygning blir stående tom i lang tid (+) 

Vel, slike historier ligger bak mitt forslag. Forsvaret skal drive forsvar av Norge. De skal ikke bruke vesentlige mildler på å forvalte historiske minnesmerker. Prioriteringer vil innebære et sterkt forfall av den historiske ressursen. Staten må gripe fatt i dette og overdra forvaltingen av dette til rett instans.

Fredrikstad kommune bør få gratis tilgang til alle bygningene forsvaret forlater som kompensasjon for dårlig behandling av borgerne gjennom flere hundre år. I alle fall frem til 1903. Militærets tilstedeværelse etter dette er en helt annen sak.

De bygningene kommunen ikke har bruk for selv, kan leies ut eller selges til aktører som styrker byens økonomi og image. Fatter stortinget en slik beslutning - vil hele Norge tjene på det.

Kostbart å vedlikeholde slike bygg? Spør Plus-skolen om de kan tenke seg å utvikle en linje med dette som fokusområde.

Vel, her ser dere hva som romsterte rundt i mitt hode etter at jeg leste byhistorien på nytt.

Fikk du med deg denne saken om familien Mynttinen? – Det er vanskelig for oss å tenke på et annet sted å bo enn i Gamlebyen (+) 

Mer fra: Nyheter