Nyheter

Sparer på unge og gamle. Skjermer teknisk, kultur og administrasjon

Skolebarn og pleietrengende vil bli budsjett-taperne i Fredrikstad kommune dersom politikerne godtar budsjettforslaget fra kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold.

Bilde 1 av 5

Av: Arne Børresen 

Hele 203 millioner kroner mindre å drive Fredrikstad kommune for er hovedbudskapet i budsjett 2021 fra bedriftens «administrerende direktør». Pengene skal kun hentes fra Helse og velferd- og oppvekst-seksjonen – ikke fra kultur, teknisk eller fra administrasjonen.

Styrkes og spares på samme tid

Siden midten av september har det vært klart at kommunen må hvesse sparekniven skikkelig for i det hele tatt å kunne presentere et null-budsjett for 2021. Tallstørrelser på både 100 og 300 millioner har versert blant både politikere og ansatte. Torsdag ble det klart at de samlede kuttene vil bli på 164 millioner fordelt med 124,9 mill. på helsesektoren og 39.1 på oppvekstsektoren.

I den to timer lange budsjett-presentasjonen fra kommunedirektør Nina Tangnæs Grønvold og direktørene Egil Olsen og Atle Holten ble det ikke lagt skjul på at kommunen som nå har mer enn 7 milliarder i gjeld og stadig økte kostnader innenfor nærmest alle sektorer sliter tungt.

– Men dette skal vi få til gjennom stor grad av åpenhet, et godt samarbeide mellom ledelse, ansatte, tillitsvalgte og dere politikerne. Vi skal sveve ut for hoppet og få til et fantastisk nedslag på begge bena, bedyret Tangnæs Grønvold ledsaget av en skihopper-tegning på projektoren.

– Totalen øker, og både helse og oppvekst styrkes, men innmeldte behov øker enda mer. Derfor økes rammene til både helse og oppvekst, samtidig som de er foreslått å jobbe med kostnadsreduserende tiltak for totalt 164 millioner kroner, poengterer kommunedirektøren overfor Demokraten.

Les også: Ampert om Emil Mørchs Minne (+) 

Kan bli oppsigelser blant folket «i hvitt»

Men ingen av de tre kommune-toppene ville fortelle politikerne konkret hvordan drøyt 200 millioner kroner skal spares inn på 365 dager i 2021. Men kutt i både lærerårsverk, blant de ansatte på sykehjemmene og i barnehagene kan ikke utelukkes, ifølge direktørene. Hvor stor en eventuell nedbemanning blir, sier det 100 sider tykke dokumentet ingenting om.

De store investeringsprosjektene – slik som Arena Fredrikstad, Onsøyheimen og ridesenteret på Østsiden – som samlet utgjør satsinger for over en milliard kroner – skal ikke berøres, jevnfør kommunedirektør-forslaget.

(Saken fortsetter under bildet) 

Nye Onsøyheimen

Det nye sykehjemmet på Ørebekk - som skal erstatte Onsøyheimen - skal påbegynnes i 2023.

Les også: Stjernen-jubel for budsjettforslag

Mye å hente på innkjøp og tverr-kommunale anskaffelser

Høyres gruppeleder Truls Velgaard er en blant mange politikere som er skeptisk til innretningen i budsjettforslaget.

– Jeg må si jeg synes det er merkelig at man kun tar fra helse og skole og ikke en krone fra verken administrasjon, teknisk eller kultur. Dette er absolutt ingen fordeling Høyre kan være med på. Når det er sagt, er vi heller ikke tilhengere av å bruke et ostehøvel-prinsipp hvor alle i kommunen skal spare likt. Det vil i det lange løp bare føre til ren utmattelse, noe vi allerede har sett tilløp til i helse- og velferdsseksjonen, sier Velgaard til Demokraten.

– Hvordan skal Høyre svare på kommundirektørens framlegg?

– Vi mener det kan være mye å hente på innkjøp. Kommunen handler jo for hele 1.8 milliarder kroner i året. Hvis vi samkjører mange av anskaffelsene med andre kommuner som for eksempel Sarpsborg, vil vi kunne oppnå betydelige besparelser. Vi har dessuten bygd et nytt vaskeri i kommunen som nå har masse ledig kapasitet – blant annet som følge av at vi ikke har bygget alle sykehjemsplassene som planlagt. Denne kapasiteten kan vi tilby de omkringliggende kommunene, bare for å ta et par eksempler.

– Har kommunedirektøren lagt fram et forslag som egentlig innebærer i sin helhet at kutt-valgene må gjøres av dere politikerne?

– Nå har kommunen 300 ledere som jeg regner med vil sørge for at vi får mer håndfaste forslag på bordet. Men særlig konkret var dette budsjettforslaget ikke.

(Saken fortsetter under bildet) 

Truls Velgaard

– Kommunedirektøren vil kun spare innenfor omsorg og oppvekst, ikke innenfor kultur, administrasjon eller teknisk. Det er ikke akseptabelt i våre øyne, sier Høyres gruppeleder Truls Velgaard. Foto: Erik Wiggo Larsen 

– Følelsesløst

Også Frps gruppeleder Bjørnar Laabak liker dårlig at det er de to «myk-sektorene» i kommunen som skal blø økonomisk:

– Det står svart på hvitt at kommunen skal holde seg med færre sykehjemsplasser i framtida – selv om nye Onsøyheimen kommer etterhvert. De vil heller at pleietrengende eldre skal bo i omsorgsboliger og få hjelp av Åpen Omsorg. Men vi mangler jo allerede 30-40 omsorgsboliger! sier en engasjert Laabak og fortsetter:

– For å si det rett ut så synes jeg forslaget var fullstendig følelsesløst. I løpet av to timer ble det ikke sagt et ord om hvordan menneskene som sliter i Fredrikstad kommune har det. Derimot ble det en masse snakk om hvordan kommuneorganisasjonen skal jobbe bedre. Det er hovedinntrykket jeg sitter igjen med, sier Frp-gruppelederen til Demokraten.

(Saken fortsetter under bildet) 

Gruppeleder for Fredrikstad Frp, Bjørnar Laabak.

– Ikke et ord om hvordan menneskene som sliter i Fredrikstad kommune har det, men en masse snakk om hvordan kommuneorganisasjonen skal jobbe bedre. Dette er mitt hovedinntrykk etter å ha hørt den to timer lange budsjettpresentasjonen, uttaler Frp-gruppeleder Bjørnar Laabak. Foto: Hermund L. Kjernli

– Viktig at folk beholder jobbene sine

Atle Ottesen, Aps gruppeleder, understreker at han trenger mer tid til å lese gjennom dokumentet før han kan kommentere detaljene.

– Vi har et krevende arbeid foran oss, det er det ingen tvil om. Men forslaget har jo også mye positivt i seg. Arenaen ligger inne, det nye sykehjemmet i Onsøy og det nye Fredrikstad Ridesenter likeså.

– Hva er din kommentar til at begrepet nedbemanning nevnes innenfor både oppvekst- og eldresektoren? Vil Ap gi garantier for at alle de ansatte beholder jobbene sine?

– Vi skal gjøre så godt vi kan for å ta vare på alle ansatte innenfor både skolen, helse- og velferd og i andre deler av kommunen. At de ansatte beholder jobbene sine er helt klart viktig for oss.

Kommunedirektørens budsjettforslag skal de nærmeste ukene behandles i de politiske partiene før formannskapet og bystyret vedtar det endelige budsjettet i begynnelsen av desember.

Debatt: «Framdriften rundt Onsøyheimen og Åledalslinja – og prosessen rundt Fredrikstad Marineservice»

Fredrikstad-budsjettet 2021:
- Det skal produseres tjenester og kjøpes varer for 6.9 milliarder kroner i 2021.
- Pengene skal komme kommunens 82.000 innbyggere til gode.
- Helse- og velferdsseksjonen er den største av de fem etatene i kommunen som alene har driftskostnader på godt og vel to milliarder.
- Høsten 2020 har Fredrikstad kommune 7.1 milliarder kroner i gjeld – som etter all sannsynlighet er den høyeste gjelda gjennom alle tider målt etter kroneverdi.
- Netto lånegjeld utgjør nå 94.1 prosent av brutto driftsinntekter mens anbefalt nivå (nøkkeltall) er 75 prosent.

– Vi skal gjøre så godt vi kan for å ta vare på alle ansatte innenfor skole, helse- og velferd og andre steder i kommunen, lover Ap-gruppeleder Atle Ottesen som likevel ikke kan utstede en jobbgaranti til alle etter at 164 millioner kroner er spart inn i etaten.

– Vi skal gjøre så godt vi kan for å ta vare på alle ansatte innenfor skole, helse- og velferd og andre steder i kommunen, lover Ap-gruppeleder Atle Ottesen som likevel ikke kan utstede en jobbgaranti til alle etter at 164 millioner kroner er spart inn i etaten. 

Mer fra Dagsavisen