Nyheter

«Reduseres ikke avgiftene er jeg redd handelslekkasjen vil øke når grensene åpnes»

Danskene halverte alkoholavgiftene og halverte handelslekkasjen til Tyskland.

Trondheim, Norway 20160428.
Bag in box på Vinmonopolet.
Foto: Gorm Kallestad / NTB

Ulf Tolfsen
Gamle Fredrikstad

Holder man seg til fakta er lekkasjen til Sverige i alle fall netto 15 milliarder kroner og minst 3.000 arbeidsplasser, som tilsvarer et tap på ca. 3 milliarder. Svenskene mener 20 milliarder er et riktigere tall.

Handelsnæringen peker på de enorme negative effektene norske avgifter har på handelen. De norske avgiftene på sukker, leskedrikker og søtsaker har stor betydning, men mest effekt har avgiftene på tobakk, snus og ikke minst alkohol. Danskene halverte alkoholavgiftene og halverte handelslekkasjen til Tyskland. Flere eksempler kan trekkes fram, men effekten er klart dokumentert. Tror norske myndigheter at dette ikke vil funke mot Sverige?

Nylig kom et nyhetsoppslag om at en reduksjon av alkoholavgiftene vil koste staten 5,6 milliarder kroner. Et merkelig regnestykke. Halveres svenskehandelen reduseres tapet med ca. 9 mrd. Balanseres dette mot tap av alkoholavgift vil gevinsten bli minst 3,4 milliarder. Jeg kan ikke forstå annet enn at det vi lønne seg å redusere alkoholavgiften selv om over 50-65 prosent fortsetter å handle over grensen.

Meninger: 
«Dagligvarekjedene kan gjøre om slagordet sitt til: `Vi gjør Norge dyrere`»

Glem påstanden fra minipartiet Krf som nærmest påstår at en reduksjon av alkoholavgiften vil føre til økt fyll og misbruk. Statistikken i Sverige tyder overhodet ikke på dette. Selv om fakta støtter en reduksjon av alkoholavgiften tror jeg vårt skatte- og avgifts-fikserte finansdepartement, og våre politikere, har problemer med å «svelge» dette argumentet.

Reduseres ikke avgiftene er jeg imidlertid redd handelslekkasjen vil øke når grensene åpnes. En medvirkende årsak er de norske kjedenes kyniske utnyttelse av koronasituasjonen ved å øke prisene dramatisk. Mange av varene som selges i begge land er produsert og levert av internasjonale giganter og burde koste like mye. Vesentlig billigere kjøtt, melk og ost gjenspeiler imidlertid et lavere kostnadsnivå og profitt i Sverige.

Les også: – Jeg er ikke en sur, gammel elbil-hater (+)