Nyheter

Først ble seksårsevalueringen avlyst, så stoppet all kommunikasjon om saken

Etter at evalueringen av seksårsreformen ble avlyst i oktober 2019, tok det fem måneder før noen i Kunnskapsdeparte­mentet fulgte opp med spørsmål om status i saken. Nå går KrF ut mot sin regjeringspartner.

Da den første evalueringen av seksårsreformen ble avlyst, startet direktoratet forberedelsene med en ny utlysning,    men hørte aldri noe mer fra Kunnskapsdepartementet før flere måneder senere. Foto: Amanda Iversen Orlich