Nyheter

Halvering av antall innlagte koronapasienter

Det siste døgnet har antall pasienter med covid-19 på Sykehuset Østfold sunket fra fire til to.

Det viser sykehusets egen oversikt over koronasituasjonen.

Av hensyn til personvernet opplyser ikke sykehuset hvor mange - om noen - av koronapasientene som ligger på intensiven, så lenge antall innlagte pasienter er under seks.

Antall medarbeidere i covid-19-relatert fravær har også sunket, fra 61 til 52 på ett døgn.

Gjennom hele pandemien har totalt 42 sykehusansatte fått påvist covid-19.

Det siste dødsfallet på Kalnes som kan knyttes til viruset skjedde 20. mai, altså for nesten fem måneder siden.

LES OGSÅ: Tre barn smittet av covid-19 på to dager i Moss