Nyheter

Rovviltnemndene vil ta ut fem revirer i ulvesonen

Rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold har, sammen med Hedmark, vedtatt at 32 ulver i fem revirer innenfor ulvesonen skal kunne felles.

I tillegg til de 32 dyrene innenfor sonen, har nemndene tidligere vedtatt å felle 12 ulver utenfor.

Antallet tilsvarer mer enn 30 prosent av den norske ulvestammen, ifølge NRK.

Rovviltnemndene i Hedmark (region 5) og Oslo, Akershus og Østfold (region 4) vedtok under møtet i Lillestrøm at alle ulvene i revirene Kynna, Aurskog, Hornmoen, Hernes og Rømskog skal kunne felles, ifølge Rovdyr.org.

Besluttet med sju mot tre stemmer

Fire av de nevnte revirene regnes som helnorske, mens Rømskog-reviret regnes som et grenserevir.

Vedtaket om å felle de fem revirene ble fattet med sju mot tre stemmer.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange valpekull som skal fødes i Norge og i grenserevir hvert år. Bestandsmålet er på fire til seks årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir.

Vedtok å felle tre revirer i 2019

I 2019 ble det født valpekull i seks helnorske revir, samt fem kull i grenserevir og 34 kull i helsvenske revir. Det er foreløpig usikkert hvor mange valpekull som er født i Skandinavia i 2020.

Ettersom valpekull i grenserevir teller som et halvt kull, tilsvarer dette 8,5 kull i Norge, ifølge tall fra Rovdata.

Ulvejakta innenfor ulvesonen starter 1. januar, og varer til 15. februar, mens jakta utenfor ulvesonen starter 1. desember og varer til 31. mai.

I fjor vedtok de to rovviltnemndene å felle tre revirer, men Klima- og miljødepartementet tillot kun felling av Letjenna-reviret. Ulveparet og de to valpene i dette reviret ble skutt 1. januar i år.