Nyheter

Statsbudsjettet: 7,9 millioner til utgravingen av Gjellestadskipet

Utgravingen av vikingskipet på Gjellestad i Halden prioriteres på statsbudsjettet. – Jeg er sikker på at det er ganske riktig budsjettert, sier prosjektleder Christian Løchsen Rødsrud.

Regjeringen foreslår å bevilge 7,9 millioner kroner til utgravingen av Gjellestadskipet i årets statsbudsjett.

I forslaget til årets statsbudsjett bevilger regjeringen 7,9 millioner kroner til å ferdigstille undersøkingen av Gjellestadskipet i Halden kommune.

Utgravingene av vikingskipet startet den 26. juni 2020 og skal etter beregningene være ferdige den 13. november 2020. Prosjektet har en estimert samlet kostnad på totalt 23,5 millioner kroner.

Les også: Fabelaktig Gjellestad-utgraving

Bevaringsgrad bestemmer budsjett

Prosjektleder for utgravingen er Christian Løchsen Rødsrud. Han sier de mottok nyheten med glede.

– Hva betyr det for dere om dere får bevilget 7,9 millioner?

– Det er jo kjempebra. Det følger i så fall de budsjettrammene som vi la fram for Klima- og miljødepartementet. Budsjettet strakk seg over to år og skisserte en samlet sum på 23,5 millioner, og da er det det resterende beløpet de gir for 2021. Det sto på posten for revidert nasjonalbudsjett, så det er et forventet resultat, men det er også sånn at vi har behov for å gjøre opp status på nytt etter endt utgraving, sier Løchsen Rødsrud.

Han sier at årsaken til at de må ta en ny vurdering etter at utgravingen er ferdig, henger sammen med bevaringsgraden på funnene.

– Hvordan henger budsjett og bevaringsgrad sammen?

– De konserveringstekniske hensynene og kostnaden på etterarbeidsfasen veier tungt i forhold til det som bevilges neste år. Jeg er sikker på at det er ganske riktig budsjettert, men vi bruker ulike metoder ettersom hvilken bevaringsgrad funnene har. Det kan bli mye trekonservering, men hvor mye vet vi ikke før det er ferdig utgravet.

Les også: Gjellestadskipet har vært plyndret (Demoktraten+)

Utgraving i tre lag

Utgravingen av Gjellestadskipet gjøres i tre nivåer som henger sammen med bevaringsgrad, hvert på cirka 15 centimeter. Arkeologene er nå ferdige med det første nivået, og starter på lag nummer to i morgen.

– Vi har ikke funnet godt bevart treverk ennå, men fra i morgen går vi ned på neste nivå. Frem til nå, har vi bare sett avtrykkene av treverk, men fra mellomnivået, og i det dypeste nivået, at vi forventer å finne de første fragmentene med tre som vi kan se. I mellomnivået er treet trolig dårlig bevart, men det vil være synlige trefibre fra bordgangene der cellestrukturen har kollapset. I det nederste nivået forventer vi at treet er så godt bevart at det kan løftes ut i hele stykker. Jo mer godt bevart tre, jo mer informasjon vil vi få om skipet.

Han sier de er greit i rute med utgravingen.

– I en ideell verden kunne vi vært litt lenger fram, men vi har fulgt tidsskjema nogenlunde. Så får vi bare se hvor raskt vi kommer ned. Vi har uansett midler ut året, så vi kan strekke oss litt i tid hvis vi trenger det.

Les også: Har gjort hundrevis av funn ved Gjellestadskipet