Nyheter

Nå lyser vegvesenet ut jobben med å doble kapasiteten på Årum bru

Arbeidene med å bygge ny bru parallelt med dagens på riksvei 22 skal etter planen starte på nyåret.

Årum bru går over E6 ved kommunegrensa mellom Fredrikstad og Sarpsborg, og er en viktig vegforbindelse mellom de to byene.

– Ved å doble kapasiteten på riksvei 22 ved Årum, reduseres også risikoen for farlige situasjoner når køen forplanter seg til E6. Samtidig får gående og syklende en tryggere veg og bussene får bedre framkommelighet, skirver Statens vegvesen i en pressemelding.

Les også: – Gi forsvarsbygningene som en gave til Fredrikstad kommune (+)

Delvis bompengefinansiert

Videre opplyser de at oppdraget med å bygge den nye brua, som altså skal gå parallelt med dagens bru, nå er lyst ut. Rundt årsskiftet blir det klart hvem som får jobben med å bygge både brua og tilknyttede vegløsninger, og anleggsarbeidene skal etter planen starte i februar.

– Den nye parallellen til Årum bru skal tas i bruk sommeren 2022, heter det i pressemeldingen.

Totalkostnaden for hele prosjektet, som er en del av Bypakke Nedre Glomma, er beregnet til 200 millioner kroner. Dette skal finansieres gjennom både bompenger og statlige midler.

– Når anlegget er ferdig, vil dagens Årum bru gi to felt vestover mot Fredrikstad. Den nye brua bygges 15-20 meter fra eksisterende bru, og de to nye feltene der vil være forbeholdt østgående trafikk mot Sarpsborg. I tillegg til fire felt for biler, blir det egen gang- og sykkelveg over den nye delen av Årum bru. Det blir også egne underganger for gående og syklende på hver side av brua, opplyeser vegvesenet.

Les også: Ny bru på Årum skal sikre bedre framkommelighet

– Begrensede omkjøringsmuligheter

Den nye betongbrua blir 69 meter lang, og skal bygges etter samme modell som dagens Årum bru.

– Vi opplever at prosjektet er etterlengtet lokalt, og vi ser fram til å komme i gang, sier prosjektleder Edgar Barsjø i pressemeldingen.

Han påpeker videre at E6 i Østfold er Norges viktigste veiforbindelse til Sverige og resten av Europa, og at  prosjektet vil bli krevende, fordi det innebærer byggearbeider midt på den høytrafikkerte motorveien.

– Byggingen av Årum bru og de to gang- og sykkelundergangene vil påvirke både lokaltrafikken i Nedre Glomma og trafikken på E6. Det er begrensede omkjøringsmuligheter, og den ordinære trafikken på E6 og riksvei 22 vil derfor gå gjennom anlegget i hele utbyggingsperioden. Dette vil innebære redusert kapasitet på begge veiene, avslutter Bergsjø.

Les også: Avvises av kommunen og entreprenøren (+)

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Dagsavisen og Demokraten, se våre abonnementstilbud her.