Nyheter

10,6 milliarder i koronatiltak til helsetjenestene

Regjeringen vil sette av 10,6 milliarder kroner til helsetjenestenes koronahåndtering i neste års statsbudsjett.

Det omfatter blant annet 3,8 milliarder kroner til innkjøp av vaksine mot koronaviruset.

3,5 milliarder kroner settes av til å dekke ekstraordinære kostnader ved sykehusene, for eksempel innkjøp av smittevernutstyr. I tillegg kommer ekstra støtte til smittesporing og testing ved grenseoverganger.

Det foreslås at sykehusene får en økning på 890 millioner kroner for å ta igjen etterslep i behandling og for å øke aktiviteten.

I høst ble det opprettet 100 midlertidige stillinger for leger i spesialisering (LIS), som følge av pandemien. Regjeringen vil at ordningen skal videreføres neste år, og setter av 128,5 millioner kroner til dette.

(©NTB)