Nyheter

Østfoldinger irriterer seg over «lusekjøring»

Ipsos-undersøkelse viser at nesten 60 prosent av de spurte i Østfold lar seg irritere over folk som kjører sakte. To av tre sier de har opplevd farlige situasjoner i trafikken i forbindelse med at bilister kjører under fartsgrensen.

– Mange av oss har opplevd å ligge bak et kjøretøy som ligger godt under fartsgrensen. Når det i tillegg er stor trafikk i motgående kjørefelt og kanskje svingete og dårlige veier, kan det være vanskelig å kjøre forbi, skriver Gjensidige i en pressemelding.

I en undersøkelse gjennomført av Ipsos for forsikringsselskapet svarer hele 66 prosent av de spurte bilistene i «gamle» Østfold at de har opplevd nettopp dette. Samtidig oppgir 59 prosent av dem at de ofte eller av og til irriterer seg over de som kjører for sakte.

– Når irritasjonen er så høy, er det dessverre noen som til slutt mister besinnelsen og kjører forbi, også på uoversiktlige strekninger. Hvert år får flere slike forbikjøringer katastrofale følger, sier kommunikasjonssjef Christian Haraldsen i Gjensidige i pressemeldingen.

Les også: Trygg Trafikk avvikler skolepatruljen

Kommunikasjonssjef Christian Haraldsen i Gjensidige oppfordrer bilister til å vise mer hensyn dersom de ikke selv har mulighet til å holde fartsgrensen.

Kommunikasjonssjef Christian Haraldsen i Gjensidige oppfordrer bilister til å vise mer hensyn dersom de ikke selv har mulighet til å holde fartsgrensen. FOTO: Gjensidige

– Stor risiko

Tall fra Finans Norge viser at det i første halvår i 2020 var 12.500 store og små trafikkuhell som gjaldt forbikjøring og møteulykker.

Haraldsen påpeker at all erfaring tilsier at høy fart dreper, men samtidig at «lusekjøring» også kan bidra til farlige situasjoner. Han er likevel klar på at dette ikke er en oppfordring til å øke farten, men mer til å vise hensyn om en selv ikke har mulighet til å holde fartsgrensen.

Seniorrådgiver Paal Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk Viken synes det er interressant å lese hvor mange som lar seg irritere av å ligge bak en bil som kjører saktere enn det som er tillatt.

– Det gjør at folk velger å ta en stor risiko på vegne av seg selv og andre, kanskje over en bakketopp eller i en sving. I ytterst få tilfeller kan det være farlig å kjøre for sakte, men i hovedsak oppstår de farlige situasjonene fordi andre sjåfører velger å ta en forbikjøring når det ikke er klart. Det samme gjelder ved forbikjøring av sykkel, traktor og moped, som også går saktere, sier Mathisen til Demokraten.

Les også: Vebjørn Sand tar med seg Roseslottet og Antarktis inn i reflekskolleksjon for Trygg Trafikk (+)

Farlig mobilfikling

Han minner samtidig om at det kan være mange årsaker til at biler kjører i «sneglefart».

– For eksempel at sjåføren distraheres av mobiltelefon og teksting. Det er ikke bare eldre sjåfører som ligger under fartsgrensen, men også unge som er på sosiale medier mens de kjører, noe som er svært uheldig.

– Da er det fort gjort å se om de har oppmerksomheten på veien, for hvis man blir opptatt av noe annet blir det gjerne litt vingling. Jeg ligger mye heller bak en som kjører 10-15 kilometer under fartsgrensen uten noen spesiell grunn, enn at det er noen som fikler med smarttelefonen, fastslår Mathisen.

Per Gunnar Mathisen, Trygg Trafikk Østfold.

– Hvor fort du er trygg med å kjøre, er opp til deg selv, og ikke den personen i bilen som ligger bak og presser, sier seniorrådgiver Paal Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk Viken. FOTO: Trygg Trafikk

I Ipsos-undersøkelsen kommer det også fram at yngre bilførere irriterer seg mer enn de som er litt eldre, og at menn har opplevd flere farlige situasjoner og er noe mer irritert i trafikken enn kvinner.

– Jeg er ikke overrasket over at det er flere menn og yngre sjåfører, og det henger sammen med at det også er flere menn som kjører, og de kjører lenger enn kvinner. Det handler nok litt om tidsklemma også. Dagens samfunn er mye mer stresset, og det skal presses flere ting inn i kalenderen. Da legger man ikke inn god nok tidsmargin når man skal ferdes i trafikken, og kan ende opp med å ta stor risiko som kan føre til svært alvorlige konsekvenser, sier Mathisen.

Les også: Skal sjekke om fergene har kontroll på passasjerantallet (+)

Maner til samhandling

Daglig leder Geirr Tangstad-Holdal i Trafikksikkerhetsforeningen reiser mye rundt om i landet, og opplever ofte at enkelte har bedre tid enn andre når de er ute i trafikken.

– Ha oppmerksomheten på veien, sjekk speilene regelmessig og kjør til siden for å slippe andre trafikanter forbi, hvis du kjører under fartsgrensen og ser det blir kø bak deg, er hans oppfordring.

Samtidig understreker han at det er bilistene bak som selv må vurdere om det er trygt å kjøre forbi, og ikke stole blindt på «sneglekjørerens» signalisering. Både Gjensidige og Trafikksikkerhetsforeningen påpeker at det viktigste er å være en god samarbeidstrafikant og ikke en duelltrafikant. Det støttes av Paal Gunnar Mathisen i Trygg Trafikk.

– Mitt beste råd til de som lar seg irritere, er å puste med magen og slappe av. Man kommer kanskje ikke fortere fram enn om man venter de ekstra fem-ti sekundene for å være sikker på at det er klart.

– Det som alltid gjelder er samhandling, og at man tilpasser farten og ikke kjører hverken fortere eller saktere enn forholdene tilsier. Det er viktig å huske på at hvor fort du er trygg med å kjøre, er opp til deg selv, og ikke den personen i bilen som ligger bak og presser. Samtidig må de som kjører saktere også vise hensyn til de som ligger i kø bak, avslutter Mathisen.

Les også: Vil unngå at toppidrettsutøvere står på bar bakke etter karrieren (+)

Nyeste fra Dagsavisen.no: