Nyheter

– «Den lille verdensbyen» burde klare å skue forbi sin egen navle

Fredrikstad tar imot så få flyktninger at tjenestene som skal ivareta dem nedbemannes. Det må gi rom for å ta imot flere flyktninger fra Moria i den krisen de står i nå, mener gruppelederne: Helga Aakre (SV), Hannah Berg (Rødt), Jonas Qvale (Bymiljølista) og Erik Skauen (MDG).

Bilde 1 av 2