Nyheter

– «Den lille verdensbyen» burde klare å skue forbi sin egen navle

Fredrikstad tar imot så få flyktninger at tjenestene som skal ivareta dem nedbemannes. Det må gi rom for å ta imot flere flyktninger fra Moria i den krisen de står i nå, mener gruppelederne: Helga Aakre (SV), Hannah Berg (Rødt), Jonas Qvale (Bymiljølista) og Erik Skauen (MDG).

Bilde 1 av 2

Etter nedgangen i tildelte flyktninger velger Fredrikstad kommune å nedbemanne tjenestene. Færre ansatte innen feltet bosetting, integrering og inkludering av flyktninger er trist, mener Hannah Berg.

– Vi står i fare for å miste kompetanse i tjenestene våre fordi Norge fører en så streng asyl- og flyktningpolitikk. På grunn av den pågående pandemien kommer det nesten ingen til Norge, men vi vet jo at det fortsatt er mange mennesker på flukt fra politisk uro, klimaendringer og krig. Det at de ikke kommer hit, betyr ikke at de ikke finnes. Og det er synd om vi bygger ned tjenesten, for en eller annen gang vil det komme en ny flyktningkrise og da vil vi måtte bygge opp kompetansen på nytt.

Flere kvoteflyktninger

I torsdagens formannskapsmøte stilte Berg flere spørsmål rundt kommunens strategi for flyktningmottak. Blant annet ønsket hun at kommunen burde be om det samme antallet flyktninger hvert år.

– Flyktningkrisen i 2015/16 var ekstrem og jeg har forståelse for at vi ikke kan stå rustet for slike situasjoner hele tida. Men de siste årene har vi tatt imot rundt 60 flyktninger per år i Fredrikstad, og det har vi greid fint. Det er naivt å tro at vi kan styre de internasjonale strømningene, men vi burde kunne oppfordre regjeringen til å ta inn flere kvoteflyktninger fra FN når vi nesten ikke tar imot noen andre flyktninger, sier Berg.

Debatt: «50 er ikke nok, vi må hente flere»

Samarbeid på tvers av partifarge

Færre flyktninger til Fredrikstad gir kommunen mulighet til å handle raskt når det gjelder Moria-flyktninger, mener SVs gruppeleder Helga Aakre.

– Dette er en akutt situasjon hvor vi bør og skal agere raskt. Moria-leiren er en varslet krise. Dette er ingen ny katastrofe. Leiren har huset flyktninger under kummerlige og uforsvarlige forhold i mange år. SV fremmet i mai en interpellasjon på vegne av Sp, MDG, Rødt, Bymiljølista, Venstre og KrF, der vi både hadde forslag til vedtak om at kommunen bør støtte oppropet Evakuer barna fra Moria, samt ta imot flyktninger. Den ble dessverre nedstemt med begrunnelse av at kommunen ikke skal ta stilling til saker av internasjonal karakter. Dette er vi sterkt uenig i, da Fredrikstad – «Den lille verdensbyen» – er en del av verden og de utfordringen som vi møter i fellesskap.

– Denne interpellasjonen synliggjorde også at arbeidet med flyktningpolitikk i Fredrikstad er et samarbeid på tvers av partitilhørighet. Dette synes vi i SV er veldig positivt. Vi står i solidaritet med mennesker på flukt uavhengig farge på parti.

Les også: – Jeg tror vi fint kunne greid å ta imot 50 Moria-flyktninger bare her i Fredrikstad (+)

(Saken fortsetter under bildet)

Gruppelederne Helga Aakre (SV), Jonas Qvale (Bymiljølista), Hannah Berg (Rødt) og Erik Skauen (MDG) står bak et felles opprop for at Norge bør ta et større ansvar i situasjonen rundt Moria-flyktningene.

Sammen kommer gruppelederne Helga Aakre, Jonas Qvale, Hannah Berg og Erik Skauen til å kjempe videre både lokalt og nasjonalt for at Norge, og Fredrikstad, skal ta sitt ansvar. Foto: Hermund L. Kjernli

Lokale utfordringer dårlig sammenligning

Etter at partiene flagget sitt standpunkt rundt antallet Moria-flyktninger som bør tas imot i Fredrikstad, våkner ukritiske røster i sosiale medier. Kommentarer som: «Formørket moralistisk godhetstyranni» og «Vi klarer ikke å ta vare på de som sliter allerede» – mener Miljøpartiets Erik Skauen er sammenligninger som sjelden fører noe godt med seg.

– Samtidig har Fredrikstad store utfordringer med sosial ulikhet som vi konstant jobber med innen alle sektorer. Dette er komplekst og vanskelig arbeid, som vi tar på det ytterste alvorlig. Men, Europa står i en ekstremt vanskelig situasjon nå hvor enslige barn og småbarnsfamilier er på vei til å møte vinteren under helt fatale forhold. I slike krisetider må vi gjøre det vi kan for å bidra.

– Har kritikerne et poeng? Eldre plasseres på dobbeltrom, og det er venteliste på langtidsopphold sykehjem.

– Ja, det er klart de har et poeng. Eldre og syke må oppleve trygghet og leve liv som er verdige. Men jeg synes det blir feil at vi vekter det ene opp mot det andre. Jeg har selv en syk mor som er sporadisk på sykehjem, og det er ikke alltid jeg synes oppfølgingen er optimal, men det er tøvete å sette dette opp mot hverandre. Vi må jobbe parallelt med å forbedre eldreomsorgen samtidig som vi tar et større ansvar for krisen vi nå er vitne til i Sør-Europa, sier Skauen.

Gruppeleder i Bymiljølista, Jonas Qvale, støtter Skauens meninger.

– Vi i Bymiljølista er ikke tilhengere av å sette såkalte svake grupper opp mot hverandre. Norge er et rikt og velfungerende land, så mye av utfordringene vi opplever når det gjelder velferd, er i hovedsak et fordelingsspørsmål. Nå har vi en regjering som øker forskjellene.

– Disse flyktningene er ikke lykkejegere, de er mennesker på flukt. I andre tider kan det være vi som trenger hjelp.

Ikke vær navlebeskuende

Sammen kommer partiene Rødt, MDG, SV og Bymiljølista til å kjempe videre både lokalt og nasjonalt for at Norge, og Fredrikstad, skal ta sitt ansvar.

– Vi kommer til å ta dette opp i våre politiske organer lokalt slik at vi prøver å få en mer aktiv tilnærming til disse spørsmålene, samtidig som vi må gi tydeligere signaler til nasjonale myndigheter. «Den lille verdensbyen» burde klare å skue forbi sin egen navle, er Hannah Berg (Rødt), Erik Skauen (MDG) og Helga Aakre (SV) enige om.

– Bymiljølista har bare representasjon i Fredrikstad kommune, så det er ikke så mye vi kan gjøre nasjonalt, der hindringene virkelig ligger. Vi kommer igjen og igjen til å oppfordre Fredrikstad kommune til å vise solidaritet, og til å legge press på regjeringen om å hjelpe. Vi må ta vårt ansvar, avslutter Bymiljølistas Jonas Qvale.

Ordfører Nygård ønsker planlagt mottak

Etter initiativet fra Rødt, MDG, SV og Bymiljølista, som mener Norge bør ta et større ansvar for flyktninger, tok Hannah Berg (Rødt) til orde for at Fredrikstad kommune burde ta imot 50 Moria-flyktninger.

Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) mener det er vanskelig å «forfordele» flyktninger.

– Jeg er enig at Norge bør ta et ansvar for flyktninger fra Moria, men jeg synes det er vanskelig å si at noen flyktninger er viktigere enn andre. Det er nasjonale myndigheter som har ansvaret for å beslutte nivå på antall flyktninger som skal tas imot.

– Mange ordførere står samlet om mottak av flere Moria-flyktninger, enn de 50 asylsøkerne som regjeringen har foreslått. Hvorfor engasjerer ikke du deg i dette?

– Jeg forstår min rolle som lokalpolitiker slik at vi skal ta ansvar for å inkludere og integrere de som kommer til oss. Fredrikstad kommunes politikk er å ta imot de vi blir spurt om å ta imot uavhengige av hvor de kommer fra og hvor mange de er. Det medførte blant annet at vi tok imot svært mange i 2015 når situasjonen var svært krevende i Syria. Blir vi spurt om å ta imot fra Moria, så sier vi selvsagt ja til det.

–  Fredrikstad kommune nedbemanner innenfor feltet. Er ikke dette et paradoks midt i en stor flyktningkrise?

– Jo, men det skyldes jo færre flyktninger som kommer til landet og dermed færre til Fredrikstad. Jeg mener regjeringen bør sørge for å opprettholde mottak på det nivå som er planlagt, avslutter ordfører Nygård.

Jon-Ivar Nygård.

– Det er nasjonale myndigheter som har ansvaret for å beslutte nivå på antall flyktninger som skal tas imot, sier ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap). Foto: Martin Næss Kristiansen

Nyeste fra Dagsavisen.no: