Nyheter

Kritisk til dobbeltrom på sykehjemmet

Etter mange år med bare enkeltrom ved sykehjemmene i Fredrikstad kommune, har elleve beboere fått elleve gjester flyttende inn hos seg de siste ukene. – Dobbeltrom er så ugreit som det kan få blitt, mener Pensjonistparti-lederen Marianne Kristiansen.

– Man kan jo bare tenke seg i hvilken stand de pleietrengende eldre er istand til å svare på om de ønsker seg flere beboere på rommet, sier Marianne Kristiansen, Pensjonistpartiet.