Nyheter

Fredrikstad-vær i fokus

Styrtregnet i Fredrikstad og Oslo i fjor sommer danner grunnlaget for foredragsserien «Det utfordrende regnet», arrangert av Meteorologisk institutt.

Mer styrtregn gir samfunnet store utfordringer. Vi lever i et endret klima som vi må tilpasse oss bedre for å unngå skader og ødeleggelser, og i verste fall tap av liv når styrtregnet treffer. De senere årene har ras og flom som følge av styrtregn gjort stor skade, som i Jølster og Utvik. Det har også vært svært kostbart for flere byer, slik som for Oslo og Fredrikstad i fjor sommer, heter det i arrangementsinformasjonen som Meteorologisk institutt, Ciens, Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Cicero, Transportøkonomisk institutt (TØI) og NILU - Norsk institutt for luftforskning har sendt ut.

Kommentar: «Vi må igjen ruste oss for flom»

På webinaret vil de se nærmere på utfordringer med styrtregn og noen mulige løsninger som både kan komme samfunnet som helhet til gode, og være til nytte for den enkeltes planlegging. Hvordan kan vi selv være forberedt på styrtregn ved å bruke Yr? Finnes det nye løsninger for overvannshåndtering vi kan dra nytte av i fremtiden? Det er noen av spørsmålene du vil få svar på.

Etter foredragene blir det en spørsmålsrunde og det blir mulighet for å avtale intervju med foredragsholderne.

Nettarrangementet holdes på Zoom fra klokken 8.30 til 10.00 torsdag 27. august. Det vil bli gjort opptak av webinaret som vil bli tilgjengelig via Facebook og CIENS.no i etterkant. Ved å registrere deg og delta på webinaret, samtykker du til dette, skriver arrangøren.

Les også: Se lesernes bilder fra stor-flommen