Nyheter

Munnbind eller ansiktsmaske – hva er forskjellen?

Type I, II, IIR eller tøymunnbind? – Jeg er ikke i tvil om hva jeg anbefaler, sier markedssjef Mona Wenzell i Medi Partner.

Bilde 1 av 2

Medi Partner i Fredrikstad er en lokaleid grossist, som er en del av kjeden Norengros og har leveringsavtale med alle kommuner i tidligere Østfold fylke.

De opplever økt etterspørsel etter munnbind.

– Den store forskjellen fra mars til nå, er at det er mye større pågang fra privatpersoner, sier markedssjef Mona Wenzell.

– Men varetilgangen er bedre nå enn i mars, så vi kommer ikke til å gå tom, lover hun.

– Jeg kan ikke svare for alle apoteker rundt omkring, men butikken i Rolfsøyveien kommer alltid til å ha, sier hun.

Les også: – Innbyggerne i Råde har vært flinke til å holde avstand, men så må vi ha hatt litt flaks også

Valgets kvaler

Den siste tiden flommer markedet over med ulike typer ansiktsbeskyttelse. Men hva skal du velge?

– Skal du bruke munnbind eller ansiktsmaske som beskyttelse er det viktig at du velger riktig type, mener Truls Andreassen ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

– Hva er det viktig å se etter, for å vite om et munnbind eller en ansiktsmaske hjelper mot smittespredning?

– Forbrukerne må være kritiske og sjekke opplyst effekt til de ulike typene munnbind og ansiktsmasker.

Direktoratet deler munnbind og ansiktsmasker inn i tre hovedkategorier:

  • Personlig verneutstyr
  • Medisinsk utstyr
  • Ikke-medisinske munnbind/tøymunnbind.

Les også: Jobber sent og tidlig for å levere munnbind, hetter, hansker og desinfeksjonsmidler til helsevesenet

Truls Andreassen ved Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB)

Truls Andreassen ved Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap (DSB). Foto: DSB

Personlig verneutstyr

Beskyttelsesutstyr i kategorien «personlig verneutstyr» skal beskytte mot risiko som kan true brukerens helse eller sikkerhet. Åndedrettsvern, for eksempel støvmasker eller masker som beskytter mot damp fra kjemikalier, er eksempler på beskyttelsesmasker i kategorien personlig verneutstyr.

– Produkter som er ment til å beskytte brukeren, er personlig verneutstyr, eller såkalt PVU. På sykehus og i laboratorium brukes gjerne personlig verneutstyr, åndedrettsvern, for å beskytte brukeren mot for eksempel skadelige partikler. Det er strenge dokumentasjonskrav til PVU. Som hovedregel skal personlig verneutstyr være CE-merket og oppfylle kravene i PVU-forskriften.

Kravene til personlig verneutstyr er bestemt gjennom en egen forskrift og harmoniserte standarder for de enkelte produkttypene. En støvmaske må for eksempel ha en viss beskyttelse mot faste partikler, mens en maske som skal beskytte mot kjemikaliedamp må forhindre at gass slipper igjennom.

Alle beskyttelsesmasker i kategorien personlig verneutstyr skal være CE-merket. Det skal også være oppgitt hvilken standard masken er produsert etter. I tillegg skal det følge med skriftlig brukerinformasjon på norsk.

Det er DSB som er myndighet for personlig verneutstyr til privat bruk, mens Arbeidstilsynet er myndighet for profesjonell bruk.

Medisinsk utstyr

Helsepersonell har utstyr som sikrer at de ikke smitter pasienter eller selv blir smittet av pasientene. Munnbind og beskyttelsesutstyr i denne kategorien defineres som medisinsk utstyr. Disse produktene skal være CE-merket og produsert etter gjeldende standarder.

– Medisinske munnbind er ment for å beskytte motparten, ikke den som bruker munnbindet. Det er også strenge dokumentasjonskrav til medisinske utstyr, og det er legemiddelverket som har myndighet, sier Andreassen.

De skal også ha opplysninger om beskyttelsesgrad, det vil si om det er Type I, Type II eller Type IIR. Type I beskytter dårligst, mens Type IIR beskytter best.

–  Jeg er ikke i tvil om hva jeg anbefaler, jeg anbefaler helt klart type II. Den dekker behovene til både privatpersoner og de i helsesektoren. Vi tar ikke inn type I nå, sier Wenzell hos Medi Partner.

Prismessig er det ikke stor forskjell.

– Nei, de koster ikke noe særlig mer. Og nå som prisene normaliserer seg, blir alle munnbindene i en prisklasse som alle har råd til, sier hun.

Informasjon om sikker og riktig bruk av medisinske munnbind skal være på norsk (merking og bruksanvisning). Medisinske munnbind er beregnet for engangsbruk.

Det er Legemiddelverket som er myndighet for medisinske munnbind.

Les også: La ned studietilbud midt i sommerferien – tilbød plass 86 mil unna

Ikke-medisinske munnbind/tøymunnbind

Det finnes også andre typer produkter på markedet som ikke er medisinsk utstyr eller personlig verneutstyr. Dette kan for eksempel være masker laget av papir, eller munnbind som er sydd av tekstiler. Disse produktene er kun ment for privat bruk.

– Her presiserer vi at forbrukeren må være klar over at et hjemmelaget munnbind eller tøymunnbind ikke har noen dokumentert effekt mot Covid -19, og produsenten skal heller ikke angi at de har en beskyttende effekt. Som forbruker skal du få tilstrekkelig informasjon om produktet og hva det er egnet for. Beskyttelsesgraden til slike masker er ukjent, men de kan redusere dråpespredning, sier seniorrådgiveren.

Dersom slike produkter skal selges på det norske markedet må kravene i Produktkontrolloven være oppfylt. Dette innebærer at produsenter og importører skal vurdere sikkerheten til produktet. Videre skal de gi deg som forbruker tydelig og lett tilgjengelig informasjon som gjør deg i stand til å vurdere sikkerheten ved produktet.

For ikke-medisinske munnbind/tøymunnbind betyr dette i praksis at det skal følge med en tydelig advarsel om at produktet ikke beskytter deg mot noen risiko, og at produktet kun er ment til privat bruk.

Det er lov til å skrive at slike produkter reduserer dråpespredning, men informasjonen som følger med produktet kan ikke ha referanser til personlig verneutstyr eller medisinsk utstyr. Produktet skal ikke ha merking som antyder noen form for beskyttelsesklasse. Slike masker skal heller ikke CE-merkes.

– Er det noen produkter DSB fraråder forbrukerne å bruke?

– Vi ønsker ikke å fraråde bruk av bestemte typer munnbind eller ansiktsmasker i forbindelse med den pågående pandemien, men viser til de anbefalingene som kommer fra Folkehelseinstituttet.

Den europeiske standardiseringsorganisasjonen, CEN, har laget retningslinjer for produksjon av ikke-medisinske tøymunnbind. Dette er altså ikke en standard, men retningslinjer for produksjon – en hjelp til produsenter for hvordan de kan oppfylle kravene i produktkontrolloven.

Dersom et munnbind er laget i henhold til CEN-veiledningen kan produsenten merke varen med CWA 17553:2020.