Nyheter

«Et pilotprosjekt med leksefri skole vil bli forsøkt i arbeidet med leksebevisste skoler»

Jeg tror og håper at alle barna og ungdommene møter voksne som er genuint glade for å se dem. Som har tid til hver enkelt og bidrar til at alle føler seg betydningsfulle i hverdagen, skriver Victor Kristiansen (Ap).

Det er uansett ikke til å stikke under en stol at vi står overfor en uoversiktlig budsjettbehandling senere i høst, skriver Victor Kristiansen.

Victor Kristiansen (Ap)
leder oppvekstutvalget

Mandag 17. august står Fredrikstads barn og unge klare til skolestart. Det kribler nok ekstra i magen til de som har sin aller første skoledag og de som begynner på ny skole. Kanskje får du også en ny lærer? Nye, ofte livslange, vennskap skapes og du treffer igjen gamle venner for første gang på en stund.

Jeg tror og håper at alle barna og ungdommene møter voksne som er genuint glade for å se dem. Som har tid til hver enkelt og bidrar til at alle føler seg betydningsfulle i hverdagen. Mine barn opplever at læreren hilser på hver enkelt på morgenen. Jeg ser at dette betyr mye.

Et av hovedmåla i kommuneplanens samfunnsdel er: «Alle har en oppvekst der de opplever mestring, tilhørighet og inkludering».

Jeg vil legge til trivsel som et område som gis fokus. Elevundersøkelser viser at de aller fleste av våre nesten 10.000 elever trives godt i skolen og trenden er at mobbetallene går nedover. En felles innsats mellom skolens ansatte, foresatte, skoleetat, elever og ikke minst lokalmiljø er viktig for å forebygge og hindre at elever har det ugreit.

Skolemiljø er også det temaet oppvekstutvalget har jobbet mest med det siste året. I juni behandlet utvalget utkast til planen «Et godt og trygt skolemiljø i Fredrikstad kommune – en plan for helhet og sammenheng i arbeid med skolemiljø». Dette er en plan som ikke skal legges i en filmappe og vente på å bli rullert. Først skal den nå gjennom en solid medvirkningsprosess med blant annet ledere, ansatte, samarbeidspartnere, elever og foreldre. Deretter skal den brukes aktivt.

Under koronapandemien har det blitt mye hjemmeundervisning med digitale verktøy. De ansatte la i vår ned en kjempejobb under vanskelige forhold og skolene står godt forberedt nå.  Slik situasjonen er i øyeblikket skal det svært lite til før en eller flere skoler helt eller delvis må stenges igjen, og Fredrikstad kommune er godt forberedt i så måte med en inndeling i grønt, gult og rødt nivå. Per i dag (11. august) er vi på gult nivå i den såkalte trafikklysmodellen utarbeidet av utdanningsdirektoratet. Utgangspunktet er at alle elever denne høsten skal få opplæring på skolen som vanlig. Det er svært viktig at alle følger smittevernsbestemmelsene som til enhver tid gjelder.

Nytt læreplanverk og fagfornyelse er også på plass foran dette skoleåret med mange spennende endringer. Her i Fredrikstad har vi politisk vedtatt noen nyvinninger. Et pilotprosjekt med leksefri skole vil bli forsøkt i arbeidet med leksebevisste skoler og vi skal tilrettelegge for og etablere flere skolehager. I en skolehage kan barna gis en unik mulighet til utforske naturen i sin egen skolegård og den trenger ikke være stor. Helse, både psykisk og fysisk, blant elevene er også viktig. Her vil det komme en sak til oppvekstutvalget i løpet av året som vil se på muligheten for en ordning med en digital og/eller ambulerende helsesykepleiertjeneste, som et tillegg til dagens bemanning.

Debatt: «Tomme pulter ved skolestart etter sommeren»

Det er uansett ikke til å stikke under en stol at vi står overfor en uoversiktlig budsjettbehandling senere i høst. I min tid som politiker har det aldri vært så mye usikkerhet som akkurat nå om rammene for neste år. Flertallet har bevisst satset på barn og unge i sine budsjett og handlingsplaner med det utgangspunkt at tidlig innsats er det tiltaket som virker mest forebyggende. En metafor jeg ofte bruker er at dette er en maraton og ikke en 60-meter. Økonomisk vil kanskje ikke resultatene være synlige før om mange år, men for den enkelte betyr det alt i verden. Vi vil fortsette å prioritere de sårbare gruppene og dette er også signalet regjeringen har gitt nå. Dessverre står ikke overføringene fra staten til vår kommune i stil med ambisjonene.

Jeg håper også alle føler seg trygge på skoleveien. Dersom det er små eller store ting som du mener kan gjøres bedre her anbefaler jeg å melde det inn til kommunen. Ta gjerne kontakt med meg også så skal jeg melde det videre. Vi er også helt avhengige av at alle som ferdes langs veiene i kommunen tar hensyn til små og store som går eller sykler. Husk at vi her snakker om mange som er usikre og ferske.

Vi kommer langt om vi er greie mot hverandre og med sterke fellesskap på alle arenaer tror jeg at skoleåret 2020/2021 skal bli riktig så fint og lærerikt!

Meninger: «Jeg tror ikke på at jeg er et ugress i Guds hage»