Nyheter

Vil ha innspill om dobbeltspor mellom Rolvsøy og Borg Bryggerier

Planene for nytt dobbeltspor mellom Rolvsøy og Borg Bryggerier nå på høring. Bane Nor oppfordrer innbyggerne til å sende inn innspill for å sikre et godt beslutningsgrunnlag.

Dersom du ønsker å sende inn din mening om hvilket alternativ som er best for det nye dobbeltsporet som Bane Nor planlegger mellom Fredrikstad og Sarpsborg, er fristen for å gjøre dette 16. oktober i år.

Fra før av har både strekningen Seut til Rolvsøy og Borg Bryggerier til Klavestad vært på høring. Disse planene er nå oppdatert og sendt til kommunene for sluttbehandling.

Arrangerer digitalt møte

Bane Nor anbefaler alternativ sør, men alle fem alternativer ligger nå til høring for best mulig beslutningsgrunnlag. Det er disse alternativene innbyggerne nå bes gi innspill på.

Torsdag 3. september, klokken 18.00, arrangeres det et digitalt informasjonsmøte om det planlagte dobbeltsporet. Det ligger også visualiseringer av de ulike alternativene på Bane Nor sine hjemmesider.

Innspill sendes til postmottak@banenor.no, eller per brevpost til: Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar. Uttalelsen merkes med "Kommunedelplan Rolvsøy-Borg bryggerier saksnummer 201601268". Frist for uttalelser er 16. oktober 2020.

Lokal involvering

I en uttalelse fra mai i år, skriver Bane Nors prosjektleder for strekningen Fredrikstad-Sarpsborg, Eirik Stølan, at de er avhengig av innspill fra lokale innbyggere for å sikre en best mulig plan.

– Selv om vi har fått mye ny kunnskap om strekningen de siste årene, vet vi ikke alt. Når Rolvsøy-Borg bryggerier legges ut på høring nå, får vi belyst hele strekningen fra Seut til Klavestad. For Bane NOR er det viktig å se og få innspill til hele planen under ett, skrev Stølan.

PS! Du leser nå en åpen artikkel. For å få tilgang til alt innhold fra Demokraten og Dagsavisen, se våre abonnementstilbud her.