Nyheter

La ned studietilbud midt i sommerferien – tilbød plass 86 mil unna

Foreldre og elever retter skarp kritikk mot Viken fylkeskommune etter at studiet Vg2 Fiske og fangst på Kalnes videregående i Sarpsborg ble lagt ned og elevene tilbudt skoleplass i Trøndelag.

Bilde 1 av 3

Elevene ved Kalnes videregående skole som rammes av nedleggelsen av studiet Vg2 Fiske og fangst er sjokkert over måten fylkeskommunen har håndtert saken på.

I fjor lanserte fylkeskommunen et nytt studietilbud på Kalnes videregående skole som en del av satsingen på «blå utdanning». Men allerede i sommer ble tilbudet lagt ned.

Gjennom skoleåret 2019/2020 på Vg1 naturbruk ved Kalnes har syv elever fått innføring i fiskeryrket gjennom faget «yrkesfaglig fordypning» og har gjennom dette bestått sikkerhetssertifikat for sjøfolk og fiskere.

– De har vært utplassert på trålerverkstedet og fiskemottaket i Utgårdskilen på Hvaler, og de har hatt praksis på fiskebåter derfra, forteller Rita Merete Hansen, som er mor til en av elevene.

– At de legger ned studiet, og midt i sommerferien, kjennes ikke godt. Det har ført til en stor usikkerhet hos elevene, og egentlig ødelagt hele sommerferien vår, sier hun.

Les også: Satser på fiskerutdanning: – Et fag for framtida

Mamma til en av elevene, Rita Merete Hansen, har bistått elevene med å klage på fylkeskommunens vedtak. Foto: Privat

Tilbudt plass i Trøndelag

De aktuelle elevene fikk brev om nedleggelsen den 7. juli. Tre dager senere fikk de en e-post, der en rådgiver fra Utdanning og Kompetanse, skriver:

«Da programområdet; Fisk og fangst, ikke lenger tilbys i Viken fylkeskommune er det forsøkt å finne et alternativt tilbud. Ytre Namdal videregående skole i Trøndelag fylke tilbyr fiske og fangst, og har ledig kapasitet.

Om det ønskes, kjøper Viken fylkeskommune plass på skolen om en skulle ønske å fortsette på programområdet.»

Studieplassen er 86 mil unna elevenes hjemsted, og Ytre Namdal videregående skole har ikke internat. Familien spurte derfor om de fikk dekket utgifter i forbindelse med en eventuell flytting. Rådgiveren svarte:

«Viken fylkeskommune kjøper inn skoleplass ved Ytre Namdal vgs. til de elevene som ønsker det, men dekker ingen utgifter eller kostnader til bolig, livsopphold, reiseutgifter i forbindelse med ferier e.l.»

Elevene og deres familier mener nå at fylkeskommunen bryter med undervisningsplikten, og har sendt et klagebrev til blant annet fylkeskommunen, undervisningsminister Guri Melby, kunnskapsdepartementet og en rekke mediebedrifter.

Som følge av dette, hadde NRK Oslo og Viken et innslag den 30. juli der fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune Stein Morten Øen lovet at de skulle undersøke mulighetene for å omgjøre studieløpet slik at elevene i stedet for ett år med skole og to år som lærling, kan få tre år som lærling.

Les også: Lena må jobbe ekstra fordi kolleger har vært i utlandet

Fiskehavna i Utgårdskilen på Hvaler.

Elevene har allerede har vært utplassert på trålerverkstedet og fiskemottaket i Utgårdskilen på Hvaler. Foto: Hermund Lybeck Kjernli

Tilbys lærligplass

– Det har vi undersøkt nå, og kan fortelle at vi kan tilby elevene å gå tre år som lærling, forutsatt at elevene er kvalifisert og at vi klarer å finne lærebedrifter, sier Øen når Demokraten kontakter han i saken.

– Du kan altså bekrefte at elevene får tilbud om tre år i læra på bedrift?

– Ja, det kan jeg. Så lenge elevene er kvalifisert til læreplass og at vi får på plass lærebedrifter.

– Hvordan jobber dere med dette framover?

– I forrige uke jobbet vi med å kontakte alle elevene, og nå tar vi kontakt med bedriftene for å se om de vil tilby dem plass som lærling, sier Øen.

Hjemme i Fredrikstad er dette kjærkomne nyheter.

– Det er helt strålende, sier mor Rita Merete Hansen.

– Det er ifølge fylkeskommunen under forbehold om at de finner lærebedrifter. Hva tenker du om det?

– Jeg tenker jo at det bør være ganske enkelt. Disse ungdommene har alle valgt en karriere innen «blå utdanning», og næringen er svært positiv til å ta imot dem. Dette gode samarbeidet var planlagt og avtalt å skulle fortsette skoleåret 2020/2021, en tilrettelagt kombinasjon av undervisning og praksis før de etter planen skal ut i lære på fiskebåt fra Hvaler skoleåret 2021/2022.

Les også: – Vi er redde for å miste retten til å avgjøre hva som er best for barna våre

Mange spørsmål

Selv om familiene og elevene er glade for at det kan bli en løsning på problemet, er det mye ved håndteringen av denne saken som de ikke forstår.

– Blant annet forstår jeg ikke at de mener studiet legges ned på grunn av for få søkere, når Kalnes skole sier at de er unntatt kravet om antall søkere ettersom dette er et nystartet studie, sier hun.

I brevet som de har sendt ut til politikerne, med kritikk av tidspunktet for nedleggelsen, påpeker Hansen og elevene det de mener er flere brudd på opplæringsplikten.

De stiller også spørsmål til hvordan det kan lønne seg for Viken fylkeskommune å legge ned tilbudet på Kalnes og heller kjøpe plasser i Trøndelag, når de - i følge opplæringsloven - dermed også er pliktige til å dekke elevenes ekstrautgifter ved en slik flytting.

Senest i juni hadde Ingjerd Schou, stortingsrepresentant for Østfold Høyre et leserinnlegg i SA der hun påpeker viktigheten av å satse på fiskerinæringen i Østfold.

«Nå er det på tide å løfte blikket og se at denne næringen faktisk kan gi oss 60.000 nye jobber frem mot 2050», skriver hun.

Nå undrer foreldrene og elevene ved Kalnes på hvilke signaler nedleggelsen av studiet gir, med tanke på en slik satsning.

– Vi har prøvd å finne informasjon om klagegang, men finner ingen informasjon som tilsier at vi har rett eller mulighet til å klage på vedtaket eller hvor vi skal rette en eventuell klage. Så vi kom frem til at vi sender klagen vår til alle vi kan, men først og fremst til Viken fylkeskommune, sier Hansen.

Les også: – Et paradigmeskifte i norsk opplæringslov (Demokraten+)

Nyeste fra Dagsavisen.no: