Nyheter

«Kinas menneskerettighetsproblem»

Minoriteter som utsettes for folkemord, økt overvåkning av befolkningen og jerngrepet i Hong Kong gjør at horisonten ser mørk ut i Kina, skriver Isak Hagaseth Mydske.

Isak Hagaseth Mydske
Lokallagsleder i Fredrikstad og Hvaler AUF

Når et land bryter menneskerettighetene så skal verdenssamfunnet stille det til ansvar. Hvis et mindre mektig land bryter menneskerettighetene så fordømmes det og blir ofte sanksjonert. Er det slik at vi også klarer å stå opp for menneskerettigheter når det er et enormt mektig land som står bak? Kina er beryktet for deres brudd på menneskerettigheter, og dette med svært få konsekvenser. Hong Kong kjenner jerngrepet mer enn noensinne og Uigurer undertrykkes. I tillegg har flere menneskerettighetsorganisasjoner, deriblant Amnesty International, pekt på at menneskerettighetssituasjonen i hele landet generelt er på vei tilbake.

Hong Kongs befolkning hadde et håp om demokrati, nå strammer Kina grepet. Siden 1984 har Hong Kong vært en del av Kina, og ifølge avtalen som ble fremført skulle Hong Kong nyte en rekke privilegier. Frihetene som Hong Kongs innbyggere har nytt så lenge er i ferd med å bli inndratt. Kina øker innflytelsen sin, og den nye loven som ble presset på fra sentralmakten i Beijing fjerner i praksis disse frihetene. BBC skrev i en artikkel den 30 Juni om hvordan denne loven gir enorm makt til den sentrale myndigheten. I praksis er friheten deres fjernet og loven kan føre til straffer fra 3 år til livstid. Dette kun for å ytre negative holdninger til Kina, eller å fremføre et ønske om selvstendighet. De Kinesiske myndigheter gir i tillegg seg selv rett til å føre lukkede rettssaker uten ankemuligheter hvis de ønsker det. Denne loven er et direkte brudd på den avtalen som ble underskrevet i det britene ga fra seg Hong Kong. Dette er bare et av mange eksempler på hvordan Kinas menneskerettighetssituasjon forverres.

For det er ikke bare i Hong Kong at rettigheter innskrenkes, den muslimske minoriteten Uigurene, blir utsatt for ekstrem undertrykkelse. Uigurene holder til i den nordøstlige provinsen Xinjiang, og Amnesty International er en av flere menneskerettighetsorganisasjoner som har slått alarm. Tvangssterilisering, massefengsling og ekstrem kontroll er en del av hverdagen til Uigurene. Flere fagpersoner, deriblant jusprofessoren Donald C. Clarke ved Washington-universitetet mener at dette kvalifiserer til å være et folkemord. Det er blant annet fordi det er en bevisst strategi fra Kina sin side å stoppe fødsler og destruere en hel folkegruppes kultur. Norge er et av flere land som har sendt kritisk brev til FN, men spørsmålet er om dette faktisk følges opp med reelle sanksjoner.

Den kinesiske ledelsen har også sørget for at Kinas øvrige befolkning er blitt utsatt for mer sensur og undertrykkelse. I kombinasjon med den høye IT-kompetansen den kinesiske industrien har, så kan overvåkning og sosial kontroll utføres i et hittil ukjent omfang. Vestlige IT-selskaper som Google er vanskelig nok i seg selv å begrense. Allikevel kan det ikke sammenliknes med masseovervåkningen på Kinas internett.

Les også: – Vi må aldri glemme, eller unngå å se hvordan høyreekstreme blir blindet av konspirasjoner og hat (+)

Det er heller ikke bare på internettet at situasjonen forverrer seg. Henrettelser brukes i ukjent omfang, rettssaker har fellende dom langt over 90 prosent av tilfellene og fengsling av dissidenter er utbredt. Hvis et svakere land hadde gjort dette så hadde det blitt utsatt for store sanksjoner og et enormt press fra verdenssamfunnet. Kina skal ikke være noe unntak. Slike udemokratiske endringer skal ha store konsekvenser og Norge bør være i fronten sammen med andre demokratier, selv om det kan koste.

Minoriteter som utsettes for folkemord, økt overvåkning av befolkningen og jerngrepet i Hong Kong gjør at horisonten ser mørk ut i Kina. Som verdenssamfunn kan vi ikke sitte og se på en slik utvikling uten å gi konsekvenser. Vi må stå opp for undertrykte minoriteter, og vi må hindre at denne trenden med masseovervåkning utvider seg i andre land. Hong Kong sin status som Kinas mest demokratiske område er også fjernet, ytringsfriheten er borte og flere titalls er allerede arrestert som en konsekvens av den nye «sikkerhetsloven». Norge kan ikke sitte og se på, sammen skal vi stå opp mot autoritære regimer og vi skal kjempe for menneskerettigheter. Det er det eneste rette å gjøre.