Nyheter

– Det er god medisin å ha hverandre

Hver mandag møtes de for å gå på tur sammen og dele erfaringer fra livet med sine demenssyke ektemenn. – Det fellesskapet vi har betyr alt, sier Grethe Gabrielsen, om det spesielle vennskapet.

Solveig, Vigdis, Lisbeth og Grethe har fått et nært forhold på kort tid. – Vi kan snakke om alt.