Nyheter

«LOs furting og mangel på objektivitet»

Når LO møter NHO er det nesten umulig å diskutere saklig og få fakta på bordet.

Ulf Tolfsen
Gamle Fredrikstad

Jeg legger mest av skylden på LO, som ikke makter å rive seg løs fra gammelt tankegods fra 50-tallet, og som antydet at kapitalkreftene utnytter arbeiderklassen og jobber mot offentlig sektor.

Det er som om partene er utstyrt med filter som fjerner alle motargumenter. Når NHO-sjefen Stein Lier Hansen i en større sammenheng antyder at det beste er om ansatte i offentlig sektor blir færre, tenner sjefsøkonom Roger Bjørnstad i LO. Han forsvarer umiddelbart offentlig ansatte og skryter av at de har stått på 24/7 under krisen. Ja da, en rekke sykepleiere og helsearbeidere har stått på i frontlinjen under krisen, men disse utgjør en meget liten minoritet av de vel 800.000 som jobber i det offentlige – enten det er innen helse eller rent byråkrati.

Har ikke privat sektor stått på? Private som jobber for mye ville blitt anmeldt av LO og nå fremstilles det som om alle offentlig ansatte har jobbet døgnet rundt. En helt utrolig uttalelse. Mange som har hatt hjemmekontor har neppe jobbet mye overtid. Det er heller vanskelig å nå kommunalt ansatte etter klokka 15. Aldri har det blitt jobbet så mye på hus og i hager. Lagrene på terrassebord er snart tomme og jeg har aldri sett så mange kommunale biler og kommunalt ansatte i butikkene på dagtid.

LO-økonomen hoppet lett over NHO-sjefens kommentar om de tusener i privat sektor som har tatt støyten. Mange har enten mistet jobben eller havnet i Nav-køen på dårlig trygd. LOs uttalelse er et direkte overtramp mot alle tusener i privat sektor, som nå sliter. Hvor mange offentlig ansatte har mistet jobben eller blitt permittert? Hansen har ikke sagt et vondt ord om de ansatte i offentlig sektor, bare antydet at de burde blitt færre. Noe som objektivt sett er helt riktig når Norge har dobbelt så mange ansatte per capita enn i sammenliknbare EU-land.

Vi har økt offentlig sektor med 40 prosent per capita i forhold til 60-tallet. Oljen har gjort dette sløseriet mulig. Vi har vel ikke blitt dummere? Når oljesektoren bygges ned må verdiskapingen erstattes av ny aktivitet. Når seriøse økonomiske analyser i tillegg antyder at 30 prosent av byråkratijobbene er unødvendige, har NHO-sjefen et meget tungt poeng, som LO ikke bør latterliggjøre.

Koronapandemien viser klart at vi må starte norsk produksjon av nødvendige og samfunnskritiske varer og tjenester. Det kunne ikke passet bedre. I 2020 må det da gå an å sette seg ned og få fakta på bordet – ellers er det «klin umulig».