Nyheter

Arbeidsledigheten synker i Øst-Viken

Det er kraftig fall i ledigheten blant kommunene øst i Viken. Siden mars er den halvert. Gledelig, sier NAV-direktør.

- Det er gledelig å se at ledigheten er halvert siden mars. Det betyr at det er over 21 000 færre ledige i Øst-Viken nå enn for tre måneder siden, sier Steinar Hansen, direktør i NAV Øst-Viken, i en pressemelding.

Det er også færre delvis ledige sammenlignet med i mai, opplyser NAV. 17 377 personer er delvis ledige, noe som utgjør 5,9 prosent av arbeidsstyrken. Det er en nedgang på 4 788 personer.

-Trenden vi har sett de siste ukene fortsetter. Flere vender tilbake til jobb og en tilnærmet normal hverdag. Samtidig skal vi i NAV fortsette å jobbe for at enda flere kommer tilbake i jobb raskest mulig, sier Hansen.

I landet totalt er det nå registrert 272 372 arbeidssøkere, noe som utgjør 9,6 prosent av arbeidsstyrken. 135 988 av disse er helt ledige, som er en andel på 4,8 prosent.

Flest ledige innen reiseliv og transport

Det er flest ledige med yrkesbakgrunn fra reiseliv og transport. Her er det 3 378 helt ledige i juni. Den siste måneden har det imidlertid vært en reduksjon i antallet helt ledige innenfor alle yrkesgrupper.  Målt i antall personer har nedgangen vært størst nettopp innen reiseliv og transport med 1 165 personer. Dernest er det 959 færre ledige innen butikk- og salgsarbeid, og 785 færre ledige innen serviceyrkene, står det i pressemeldingen.

Antallet delvis ledige er også redusert innen alle yrkesgrupper, det er hele 1 271 færre delvis ledige innen butikk- og salgsarbeid.

Nyeste fra Dagsavisen.no: