Nyheter

Advarer mot sommerstengte fødeavdelinger i koronapandemien

Det er aldri noen god idé å stenge fødeavdelinger, spesielt ikke i år, mener leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup. Hun frykter lengre reisevei vil øke risikoen for smitte på fødeavdelingene.

Det blir sommerstenging av fødeavdelinger i år også. Fødetilbudene som berøres er sykehusene i Narvik, Harstad, Brønnøysund, Molde, Kristiansund og Gjøvik. Det betyr at fødende kvinner noen steder risikerer å måtte kjøre i flere timer til nærmeste sykehus for å føde.

– Med økt antall fødsler i sommermånedene, går det på sikkerheten løs, mener Anja Solvik fra Bunadsgeriljaen som kjemper mot nedleggelse av fødetilbud i distriktene.

Også leder for Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup, er sterkt kritisk til stengte fødeavdelinger om sommeren, spesielt i år. 

– Helseforetakene bør unngå å stenge fødeavdelingene i sommermånedene, fordi flest mulig jordmødre bør være tilgjengelig når ressursene er så knappe som de er i Norge i utgangspunktet. Dette også for å unngå smitte i pandemitiden vi nå er i, sier Schjelderup.

(Saken fortsetter under bildet)

Leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup er bekymret for konsekvensene stengte fødeavdelinger kan gi. Foto: Sunniva Gaski/NSF

Leder Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet. Foto: Sunniva Gaski/NSF

Advarte i april

Anja Solvik i Bunadsgeriljaen mener sommerstengte avdelinger er et stort problem, da det øker presset på de åpne avdelingene.
– Når bemanningen ikke økes, og antall fødeavdelinger reduseres, er det grunn til å rope varsku. Spesielt i år hvor helsearbeidere på grunn av beredskap i forbindelse med pandemien, allerede har jobbet hardt. Alle har så lite å gå på, sier Solvik.
Allerede i april advarte Jordmorforbundet, Gynekologisk Forening og Sykepleierforbundet med flere  i et brev til Helsedirektoratet og alle landets helseforetak mot redusert tilbud til fødende i sommer.
– Likevel stenges flere fødeavdelinger. Det er fagmiljøet ikke fornøyd med, sier Schjelderup. 
Koronapandemien gjør fødetilbudet ekstra sårbart, understreker Jordmorforbundet. Det har allerede vært smitte på flere fødeavdelinger i landet. Fødeavdelingen i Stavanger måtte stenge ned i mars.
– Vi trenger sommeråpne avdelinger, spesielt når vi er i en pandemi. Nå som samfunnet åpnes igjen, risikerer vi å få smitte inn på fødeavdelingene. Skulle vi måtte stenge fødeavdelinger grunnet smitte i sommer, har vi for få igjen. De er i tillegg ekstremt sårbare på grunn av sterk sentralisering som gir lengre reisevei, mangel på jordmødre og få sengeplasser, sier Schjelderup. 
Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet sier det er sykehusene som til enhver tid må vurdere hva som er faglig forsvarlig, også nå i koronaperioden. 
– Sykehusene må planlegge for ulike hendelser, også smitteutbrudd. Denne våren har gitt sykehusene trening i å håndtere slike situasjoner, sier Erlandsen. 

Les også: – Konflikten på Sykehuset Østfold kan ramme de aller svakeste (+)

Øker med én jordmor

Blant fødeavdelingene som berøres av sommerstengning er Molde og Kristiansund. Helse Møre og Romsdal har vanligvis en grunnbemanning på to jordmødre på hvert sykehus på hver vakt. Klinikksjef for Helse Møre og Romsdal, Janita Skogeng, forteller at de øker bemanningen med en jordmor på hvert skift på den avdelingen som holder åpent.

Det er ikke godt nok, mener Anja Solvik, leder i Bunadsgeriljaen.

– Helseforetaket tror kanskje at de har økt bemanningen fordi de har tre jordmødre på en avdeling istedenfor to, men grunnbemanningen er samlet sett lavere enn ved å holde to avdelinger åpne, sier Solvik. 

Klinikksjef Janita Skogeng sier det i snitt er en fødsel i døgnet eller mindre i Molde og Kristiansund. I 2019 var det under 350 fødsler i Kristiansund og 420 i Molde.

– Når man slår sammen det tallet, anser vi ikke at det er behov for fire eller flere jordmødre på dagtid til å håndtere fødselstallet. Derfor dobler vi ikke bemanningen, men holder åpent en av to avdelinger og forsterker med en jordmor på hvert vaktskift. Det anser vi som en forsvarlig bemanning, sier Skogeng.

(Saken fortsetter under bildet)

Anja Solvik fra bunadsgeriljaen mener stengte fødeavdelinger i sommermånedene vil gå på sikkerheten løs. Foto: Odd Inge Teige.

Anja Solvik fra bunadsgeriljaen mener stengte fødeavdelinger i sommermånedene vil gå på sikkerheten løs. Foto: Odd Inge Teige.

Flest fødsler i juli

Tall fra medisinsk fødselsregister viser at juli var måneden med flest fødsler nasjonalt i 2019, etterfulgt av august og juni. Men denne tendensen gjelder ikke for Møre og Romsdal, i følge helseforetaket. 

– År etter år har vi gått fødetallet vårt i sømmene og aldri funnet noen klar sammenheng. Derfor planlegger vi ikke ut ifra et slikt erfaringsgrunnlag her hos oss. Jeg tror fødetoppene i sommermånedene er et storbyfenomen i Norge, sier Skogeng. 

I noen kommuner i Møre og Romsdal har flere fødende over 90 minutters reisevei til nærmeste fødeavdeling. Skogeng understreker at dette ikke bare gjelder sommermånedene, men hele året.

– Det vil bli noen flere som får over 90 minutters reisevei, når en av to avdelinger er stengt. Vi forsøker å etablere en fullverdig beredskap, som er krevende i distriktnorge, hovedsakelig fordi vi mangler jordmødre i de kommunene vi kunne kjøpt mer tjenester fra, sier Skogeng.

– Hva med følgetjenesten? Styrkes den i sommermånedene?

– Vi har ikke ekstra bemanning i følgetjenesten, men vi har dekket noen flere uker med egne ansatte, sier Skogeng.

Følgetjenesten skal sikre kvinner i distriktene trygg oppfølging med jordmor på vei til sykehus. Fødende kvinner blir tilbudt å komme i god tid før fødsel, med opphold på hotell eller et annet sted i nærheten av sykehuset, forteller Skogeng.

Frykter flere fødsler i bil

Leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup, understreker at sommerstengte fødeavdelinger er ekstra uheldig akkurat denne koronasommeren.

I en tid der vi alle oppfordres til å reise minst mulig, er det paradoksalt at nettopp fødende kvinner må reise lenger. 

– Vi mener at helseforetakene bør sikre et tilgjengelig fødetilbud nærmest mulig, for å redusere smitterisiko, sier Schjelderup.

Lenger reisevei til sykehus utgjør dessuten alltid en økt risiko for både mor og barn, påpeker hun.

– Da kan det forekomme transportfødsler. Forskning viser at risikoen for dødelighet for mor og barn er større når kvinnen må føde før hun når sykehuset, sier hun.

Meninger: «Hvem vil vel starte livet langs E6?»

Tilbudet skal styrkes

Nylig sendte Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) en klar beskjed til helseforetakene om at fødselsomsorgen skal styrkes. 

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og omsorgsdepartementet forklarer at regjeringen i fjor høst ga Helsedirektoratet og Jordmorforbundet oppdraget med å vurdere hvordan fødetilbudet kan styrkes. Utgangspunktet var at fødende som gruppe er blitt eldre og flere er overvektige.

– Det bidrar til en del ekstra problemstillinger og det er mer som må følges opp for å sikre at svangerskapet og fødselen gjennomføres på en god og trygg måte, sier Erlandsen.

Jordmorforbundet sier de vil følge nøye med på hvordan regjeringens ordre følges opp, og skal sende brev til alle foretakene om hvilken plan de har for dette arbeidet. De ønsker seg i tillegg en økt ramme med øremerkete midler fra regjeringen til implementering av anbefalingene.

– En styrket fødselsomsorg har vi jobbet for lenge. Vi er fornøyd med at regjeringen tar dette på alvor, nå er det opp til foretakene å følge det opp i praksis, sier Schjelderup.

Nyeste fra Dagsavisen.no: