Nyheter

Slik skal Sykehuset Østfold få pasientene bort fra gangen

Utforming og kapasitet i sykehuset på Kalnes ble feilberegnet, slås det fast i en omfattende evalueringsrapport. Den mener sykehusdirektør Hege Gjessing at framtidige nye sykehus kan lære mye av.