Nyheter

Søppelet flyter langs hele kystlinja til Thorsø herregård

– Å rydde opp etter seg når man har vært på tur følger allemannsretten, sier grunneier Lise Thorsø Mohr.

Bilde 1 av 5

Thorsø Mohr er både fortvilet og sint fordi turgåere ikke tar ansvar for eget søppel.

– Med situasjonen vi har med korona og stengt grense til de fleste land vil folk oppholde seg mer i nærmiljøet, her ser vi medaljens bakside. Vår gode nabo var ute på løpetur, og kunne nedslående fortelle oss at det er fullt av søppel overalt langs kystlinjen på Thorsø. Overfylte søppeldunker hvor folk har satt fra seg bæreposer som igjen dyr sikkert har rotet i.

Oppfordringen fra grunneier Lise Thorsø Mohr er klar:

– Nå må folk ta ansvaret på alvor i sommer. Rydd opp, ta med søppel hjem og sørg for at også andre kan trives ute i naturen. Vi på Thorsø har 16 kilometer strandlinje, som er nærmest ubebygget. Den kan ikke tilgrises med husholdningsavfall av ymse slag. Dette er et ansvar som følger allemannsretten.

###

Foto: Privat

###