Nyheter

Tidlig neste år er 62 leiligheter klare for salg i A-blokka på Cicignon

Første kvartal 2021 regner eiendomsutvikler Kan Cao å starte markedsføringen av 62 leiligheter i det tidligere sykehuset på Cicignon.

Forbipasserende har lenge sett at det er stor aktivitet både innvendig og utvendig i den ene sykehusblokka.

– Vi arbeider med en omfattende ombygging av A-blokka. Vi beholder kun betong-råbygget - alt annet blir nytt. Vinduer, balkonger, heiser, trapper, etterisolering av fasade, VVS, elektro, sprinkleranlegg, ventilasjon, gulvvarme m.m. skiftes ut, sier Kan Cao.

– Det blir 62 leiligheter, med estimert tidspunkt for salg i 1.kvartal 2021.

Balkong og høye vinduer

I desember 2014 kjøpte Kan Cao det tidligere sykehuset på Cicignon, via firmaet NG Development AS, som er en del av det Kan Cao-eide Nordic Group Holding. For 55.000 kvadratmeter bygningsmasse betalte selskapet 130 millioner kroner. Ombyggingene på Cicignon gjennomføres nå av entreprenøren Nec AS, som også er en del av Nordic Group Holding AS.

De nye leilighetene får både balkong og ekstra takhøyde, forteller Kan Cao.

– Standard takhøyde er 2,4 meter, i disse leiligheten blir det 2,7 meter. I tillegg til balkong blir det også høye vinduer på 2,4 meter, som går fra gulv til tak.

Les også: Cicignon park: Verdens første (+)

Komplisert ombygging

– I 1956 ble Sentralsykehuset for Østfold innviet i Fredrikstad. Med utgangspunkt i en 64 år gammel bygningskropp, har dere møtt på mange utfordringer?

– Dette er meget komplisert ombygging med stort omfang og høy vanskelighetsgrad, noe som krever høy kompetanse, god gjennomføringsevne og koordinering mellom alle fagområdene. Vi har hatt flere utfordringer underveis, men disse ble løst fortløpende.

– Er det noen fordeler å bygge om et bygg som tidligere har blitt brukt som sykehus?

– Byggeteknisk og økonomisk er det ikke en fordel å ombygge A-blokka, men det er en klar fordel med hensyn til miljø og gjenbruk, avslutter eiendomsutvikler Kan Cao.

Les også: – Det er mangel på gode lekeplasser i Fredrikstad, men dette har blitt et flott område (+)

Eiendomsutvikler Kan Cao forteller om en omfattende omgjøring av A-blokka til leiligheter. Før oppbyggingen kunne starte var det kun bygningskroppen som stod igjen av den tidligere sykehusblokka. Foto: Tomm Pentz Pedersen