Nyheter

Rekordøkning i salget av norskproduserte isolasjonsbårer

I fjor ble det produsert 16 lufttette bårer hos Fredrikstad-bedriften Epiguard. – Sist uke trillet Epishuttle nummer hundre ut av bedriften, og vi leverer alt vi produserer, sier administrerende direktør Ellen Cathrine Andersen.

Etterspørselen etter isolasjonsbårer har nærmest eksplodert, kundene kommer fra hele verden, forteller Andersen.

– Behovet for trygg transport av pasienter, som samtidig beskytter personalet, er alltid til stede. Nå som verden opplever store kapasitetsutfordringer i helsevesenet, er behovet naturlig nok blitt mye større. I løpet av de siste ukene har etterspørselen etter isolasjonsbårene mer enn tjuedoblet seg, sier hun og fortsetter: 

– Henvendelsene kommer fra hele verden. Båren er allerede i bruk i Tyskland, Storbritannia, Danmark, Singapore, Belgia og Norge. Epishuttle er designet for å redde pasienten, samtidig som den beskytter alle rundt. Derfor er den også relevant for alle som driver med transport, helse og beredskap. Typiske kjøpere er myndigheter, militæret, ambulansetjenester og flyselskaper. Markedet er globalt, men hjemmemarkedet er også veldig viktig. Med solide statlige kunder er det enklere å nå ut i verdens med-tech-marked.

Utviklet i etterkant av Ebola-viruset

Bedriften Epiguard ble etablert i 2015 av en gruppe leger fra Oslo universitetssykehus, sammen med Inven2 – Norges største aktør innen kommersialisering av forskning og design, og utviklingsselskapene Eker Group og Hansen Protection.

– Ideen med produksjon av isolasjonsbårer kom etter førstehånds medisinsk erfaring fra en rekke epidemier, og kanskje fremfor alt ebolautbruddet i 2014, forklarer direktør Ellen Cathrine Andersen.

– Eker Design ble hentet inn til å utvikle båren Epishuttle, navnet og vår visuelle profil. Vi er også heldige som har Eker Group med på eiersiden. De er aktive eiere og hjelper oss med de store linjene for selskapets utvikling, med den kjente industridesigneren Bård Eker selv som en meget habil styreleder.

(Saken fortsetter under bildet)

###

Båren Epishuttle er designet for å gi maksimal pasientsikkerhet, sikre miljøet mot en infisert pasient eller beskytte pasienten for miljøet. Samtidig som kritisk behandling av pasienten kan utføres.  Foto: Epiguard  

Fleksibel produksjon

Isolasjonsbåren produseres i Torsnes rett på utsiden av Fredrikstad. Salg og administrasjon skjer fra Oslokontoret i Forskningsparken – tett på helseteknologiklyngen Norway Health Tech. Ellen Cathrine Andersen skryter av staben i Fredrikstad.

– Produksjonen utføres i all hovedsak av ansatte i Eker Design. Det har gitt oss fleksibilitet til å skalere opp nå når etterspørselen har økt. De har stått på og gjort en kjempeinnsats for å få det til, sammen med våre egne ansatte. I tillegg har vi et godt samarbeid med Fredrikstad-bedriften FASVO som bidrar med å pakke utstyr for oss.

Debatt om beredskap etter kriser

– Når koronapandemien legger seg, kommer dere til å jakte på «nye» markeder?

– Det vil alltid være behov for sikker transport av smittefarlige pasienter. Det gjelder selvsagt også når koronapandemien roer seg. Jeg tror det vil bli en viktig debatt om kapasiteten til verdens helsesystemer og beredskap i etterkant av krisen. Innovasjoner som isolasjonsbåren Epishuttle bidrar til å styrke både kapasitet og beredskap. Derfor vil vi nok se økende etterspørsel etter slike løsninger framover.

– Epishuttle er foreløpig den eneste av sitt slag. Det er stort fokus på innovasjon og medtech nå, det vil resultere i flere nyvinninger som skal bidra til å styrke helsevesenet og beredskapen. Vi kommer til å gjøre vårt beste for å komme opp med topp moderne løsninger, avslutter administrerende direktør Ellen Cathrine Andersen.

Næringen fortsetter å vokse

I rapporten Helsenæringens verdi 2020 analyserer Menon Economics helsenæringens rolle i krisesituasjoner og innen verdiskaping. Rapporten viser at det er mye utdatert medisinsk–teknisk utstyr ved norske sykehus.

Helsenæringen omsatte i 2019 totalt for 148 milliarder kroner – hvor helseindustrien stod for 63 milliarder, helse- og omsorgstjenester 53 milliarder og distribusjon 30 milliarder kroner. I hele perioden mellom 2008 og 2016 hadde helsenæringen en høyere vekst enn norsk næringsliv for øvrig (ekskl. olje og gass).

IKT, grønn mobilitet og helsenæringen er viktige sektorer når jobbene i oljebransjen forsvinner.

– Norge trenger nye arbeidsplasser, og rapporten viser at Norge kan bli et foregangsland for innovasjon og næringsutvikling på digital helse. Om vi får til et enda bedre samarbeid mellom næringsliv og helsesektoren får vi både en smart helsetjeneste og store ressursbesparelser, sier Tarje Bjørgum, leder for bærekraft og helse i NHOs forening for kunnskaps– og teknologibedrifter,  til nettstedet Abelia.

Mer fra Dagsavisen