Nyheter

Tørkeskuret må flyttes om Sleipner skal kunne bygge

Skal Sleipner Motor få tilgang til Gressvik Bruk-tomta, må tørkeskuret fra 1954 flyttes og settes opp et annet sted. Store deler av regninga må Sleipner selv ta.

Av: Arne Børresen

Etter at Demokraten nylig skrev om den tradisjonsrike Fredrikstad-bedriftens investering i nye produksjonslokaler i Polen, krevde ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) en redegjørelse fra kommuneadministrasjonen om status i Sleipner-saken i torsdagens formannskapsmøte.

Her fikk politikerne vite at Sleipners tomtebehov kan løses dersom bedriften er villig til å bekoste flytting av det 93 ganger 29 meter lange og mye omtalte tørkeskuret i elvekanten.

Kostbart spleiselag

Det var kommunens næringssjef Helge Hasvold som formidlet den hittil ukjente betingelsen fra Fylkeskonservatoren.

— Tanken, hvis dette skal gjennomføres, er at Sleipner bekoster demonteringen mens kommunen tar utgiftene med å sette skuret opp igjen på en dertil egnet tomt. Hva som er en dertil egnet lokasjon vet vi foreløpig ikke. Vi har per i dag ingen tomt som peker seg ut. Det vi imidlertid kan si er at en slik flytteoperasjon vil koste mange millioner kroner, poengterte Hasvold overfor politikerne.

På spørsmål fra Demokraten om hva mange millioner er, opplyste Hasvold etter møtet at Sleipners demonteringskostnader vil beløpe seg til rundt 3.5 millioner ekslusive merverdiavgift, mens kommunen må belage seg på å betale rundt 8.0 millioner (pluss mva) for flytting og gjenreising. Altså nesten 15 millioner kroner totalt.

– Dette er «budsjett-tall». Det ligger ikke bindene tilbud bak, poengterer næringssjefen.

– Er det en definitiv betingelse at skuret flyttes og bygges opp igjen for at Sleipner skal få reise sitt nye industrilokale på Bruket-tomta? 

– Nei, betingelsen er at de demonterer på en slik måte at det kan gjenreises, opplyser Helge Hasvold.

Mye er uavklart

Ronny Skauen, daglig leder ved Sleipner Motor A/S, ble kjent med fylkeskonservatorkravet for kort tid tilbake. Han har foreløpig dette å si om den eventuelle flytteoperasjonen:

– Det er mange ting som er uavklart i denne saken. Blant annet har ikke kommunen noe sted å sette det opp, og så vidt vi vet ikke penger til det heller, hvis ikke de tar det fra noe annet, som sykehjem og lignende. Når det gjelder kostnader så er det eneste som er klart at Sleipner ikke skal være med å betale noe for å sette det opp et annet sted, understreker Sleipner-sjefen.

Les også: Fredrikstad-gründer gjør braksuksess med digital korona-tjeneste i USA

Viktig kulturminne

Det var høsten 2016, et år etter at Sleipner Motor lanserte sine planer for et nytt, større og sjønært produksjonslokale på Gressvik, at konflikten om tørkeskuret dukket opp. Etter å ha lest om Sleipners byggeplaner i avisene, ba Fylkeskonservatoren Fredrikstad kommune om å få gjennomføre en befaring på tomta like sør for fergeleiet på Gressvik.
 
– En kan si vi inviterte oss selv – ja. Men det var kommunen som innkalte til befaringen hvor representanter for Sleipner, kommunens byggesaksavdeling, næringsavdelingen i kommunen og Fylkeskonservatoren deltok, forklarte den daværende fylkeskonservator-talsmannen Lars-Ole Klavestad til Demokraten i september 2016.

På spørsmål den gang om hvorfor Fylkeskonservatoren ville bevare lagerhallen, svarte Klavestad dette:

– Først og fremst fordi det er et viktig kulturminne. Vi snakker om restene av Gressvik Bruk som i sine velmaktsdager var det største sagbruket i hele Skandinavia. Visst kan en si at bygningen ikke er original ettersom den er bygget i 1954. Men dagens bygg er likevel ganske lik det opprinnelige tørkehuset som fantes der fram til brannen noen år tidligere, hevdet Fylkeskonservatorens representant. 

Etter 2016 har kommunens politikere ønsket å prioritere arbeidsplasser og videre vekst for Sleipner, mens vernemyndighetene har krevd at tørkehuset skal bevares. Nå må henimot 15 millioner legges i potten dersom Sleipner-saken skal komme et steg videre.

Nyeste fra Dagsavisen.no: