Nyheter

Rødt refser det politiske miljøet

Hannah Berg mener politikerne i Fredrikstad ikke har noen kultur for å drive sosial boligpolitikk. – Holdningen deres er bare at «det årnær sæ’».

Rødts gruppeleder hevder det nå er vanskeligere enn noen gang for folk mellom 18 og 35 år å komme seg inn på boligmarkedet i Fredrikstad – slik tilfellet er blitt i flere av landets største byer.

Les også: Ap svarer på kritikken fra Hannah Berg: – Dette er noe vi har hatt fokus på lenge

Må ha hjelp fra foreldrene

En undersøkelse utført av Ipsos for DnB slår fast at så mange som 50 prosent av unge under 35 år nå får hjelp av foreldre eller besteforeldre for å skaffe seg tak over hodet. «Bare i løpet av de fem siste årene har boligprisen i Oslo, Bergen og Trondheim gått opp med henholdsvis 34, 33- og 29 prosent», heter det i en artikkel publisert på studenttorget.no

– Vi ser jo nesten nøyaktig den samme utviklingen i Fredrikstad, som jo er en populær kommune å bosette seg i. Prisene går opp med en sånn fart at mange unge bare må gi opp. De må følge rådene som ble presentert i VG nylig: bo hjemme hos mamma og pappa til de er 30 pluss eller flytte inn på sofaen hos venner, sier en alvorlig Berg til Demokraten.

– Rødt hadde ved kommunevalget i høst sosial boligbygging som flaggsak: hva har dere fått til i det halve året som er gått siden?

– Vi har fått inn i handlingsplanen to forslag til vedtak som går på at kommunedirektøren bes om å utrede alternativer til gjengs leie for kommunale utleieboliger. Tidligere fikk husleieregulering i hovedsak minimal betydning for leietagere fordi økte utgifter ble kompensert av økt bostøtte for inntektssvake grupper. Bostøtteordningen er nå svekket og kommunens politikk har fått økt betydning for våre leietagere. Videre bes kommunedirektøren om å igangsette utformingen av en ny sosial boligpolitikk. Elementer som blant annet bør vurderes er: En tredje boligsektor, leie til eie og bruk av utbyggingsavtaler og plan- og bygningsloven for å oppnå variert boligbygging, refererer Berg fra dokumentet.

– Forslag er fint, men hva med konkret handling?

– Dette er lite konkret, men hvis vi i tiden som kommer følger tett opp, så kan forslagene være nyttige verktøy for å få til noe som forplikter. Vi er nå helt nødt til å gjøre noe med krisen som tilsynelatende ingen har brydd seg om lokalt på mange år, sier Berg, som nå vil bruke partiets påvirkningskraft til å få gjort et vedtak som sikrer kommunen disposisjonsretten til ti prosent av boligene som etableres på nye, framtidige tomtefelt.

Meninger: «Ønsker Fredrikstad-samfunnet en boligpolitikk for alle?»

– Hun har et poeng

###

Frps gruppeleder Bjørnar Laabak sier han gjerne innrømmer at kommunen har glemt førstegangsetablererne etter at boligbyggelaget

i 2009:

– Hannah har et poeng. Vi gjør ikke noe spesielt for folk mellom 18 og 35 år som sliter økonomisk med å få seg tak over hodet. Vi har ikke det samme fokuset på de unge som vi hadde på 70- og 80-tallet. Ja – vi har et vagt og helt uforpliktende dokument ved navn «boligsosial plan» som ble vedtatt for mange år siden. Men planen sier jo ingenting om hvordan vi skal tilrettelegge for unge førstegangsetablere. Så dette må vi gjøre noe med, erkjenner Laabak.

– Hva kan gjøres?

– Vi må gjennomgå de 1100 boligene vi har og de rundt 300 vi leier med sikte på å gjøre noe som er målrettet mot de unge. Det må nødvendigvis ikke være sånn at de unge får et tilbud midt i byen, men utenfor sentrum hvor det er rimeligere – ja, sier Frp-gruppelederen.

Les også: Hardt rammet sentrumshandel må tenke nytt i møte med koronakrisen (+)

36 boliger for unge under 35

Fredrikstad kommune, som nylig passerte 82.000 innbyggere, har per i dag 36 leiligheter øremerket for personer under 35 år.

Leilighetene, som ble etablert på Fjeldbergtoppen og på Gressvik tidlig på 2000-tallet i et samarbeide mellom kommunen og det daværende Fredrikstad og omegns boligbyggelag, har i følge forvaltningssjef Wiggo Krogstad i OBOS spesielle klausuler i forhold til økonomi.

Makspris

– Det er to stiftelser som driver disse leilighetskompleksene, mens vi i OBOS har rollen som forretningsfører. Det jeg kan si er at det er lagt en del kriterier til grunn – som størrelser, hva som har vært de opprinnelige innskuddene fra starten av og så videre – for beregning av makspris, forklarer Krogstad.

– Hva koster det å anskaffe seg en leilighet i disse «ungdoms-borettslagene»?

– Den siste beregningen fra Fjeldbergtoppen fra oktober 2019 ga en makspris 667.333 kroner, mens det på Skoletomta i april 2020 ble utarbeidet en makspris på 496.946 kroner.

Det var opprinnelig ulike innskudd fra starten av og det at leilighetene har ulik størrelse, gir ulike makspriser i de to selskapene, poengterer forvaltningssjefen hos OBOS.

Les også: Rødt-toppen Hannah (28) reduserte egen lønn med 100.000 kroner (+)

Nyeste fra Dagsavisen.no: