Nyheter

Ungdomsorganisasjoner krever kutt i husleia for studenter og lærlinger: – Mange sliter

Industri Energi Student ber samskipnader og utleiere kutte i husleia til studenter og lærlinger som ikke klarer å betale. 11 organisasjoner står bak kravet.

Av: Tonje Paulsen Solem/Fri Fagbevegelse

– Økonomien til mange tåler ikke tunge tider, sier Mikael Schevik, som er første nestleder i Industri Energi Ung.

Industri Energi Student står bak initiativet. 11 organisasjoner har sluttet seg til kravet, som er sendt til blant annet landets studentskipnader og Huseiernes Landsforbund.

– Vi tok initiativ etter å ha blitt kontaktet av flere av våre medlemmer. Det er fortsatt grupper som er rammet av koronasituasjonen og som faller utenfor kompensasjonsordningene. Det er studenter som må flytte hjem til foreldrene sine eller befinner seg i pengeknipe, sier studentleder Michal Jan Warecki i Industri Energi.

Ungdomsorganisasjonene mener samskipnadene har et særlig ansvar for å utvise skjønn ovenfor studenter som midlertidig mister betalingsevnen.

Les også: Rødt refser det politiske miljøet for mangel på sosial boligpolitikk 

###

Mikael Schevik, som er første nestleder i Industri Energi Ung, ser et stort behov for å hjelpe lærlinger og studenter som sliter med å betale husleie. Foto: Michal Jan Warecki

Ber leietakere gå i dialog

Schevik har fått tilbakemelding på at mange lærlinger offshore er sendt hjem de siste dagene på grunn av korona, og at en del har mistet muligheten til ekstra inntekter.

– Da jeg var lærling og bodde for meg selv, gikk det så vidt rundt økonomisk. Jeg hadde selv ikke mulighet til å bo hjemme i lærlingperioden, og det er mange lærlinger som er fortvilet nå, sier Schevik.

Han understreker at han forstår at flere utleiere selv sliter på grunn av koronasituasjon og kanskje selv er permittert eller oppsagt.

– Jeg ser at flere studentskipnader tilbyr betalingsutsettelse på husleia. Etter mitt synspunkt er det bare å flytte problemet, sier Schevik.

Industri Energi Student og Industri Energi Ung oppfordrer lærlinger og studenter til å gå i dialog med utleier for å se om de kan finne løsninger sammen.

Følg Demokraten på Facebook

Samskipnadene deler bekymringen

Studentsamskipnadene deler organisasjonenes bekymring for studentenes økonomi som følge av koronaepidemien, skriver styreleder Hans Erik Stormoen i Samskipnadsrådet i et svarbrev datert tirsdag 24. april.

– I vår dialog med Kunnskapsdepartementet og politiske partier har vi eksplisitt spilt inn at studenter også må få kompensert bortfall av inntekt, skriver han.

I brevet understrekes det at flere samskipnader sliter hvis de internasjonale studentene uteblir til høsten, og at det er få samskipnader som i det hele tatt kan vurdere en liten husleiereduksjon slik situasjonen er nå.

– Det at vi står sammen i bekymringen for studentene og deres økonomi, er en styrke i arbeidet opp mot politiske myndigheter, poengterer Stormoen.

Les også: Koronakrisen rammer unge hardest: – Det må opprettes flere studieplasser til høsten

Flere huseiere vil hjelpe

Kommunikasjonssjef Carsten Henrik Pihl i Huseiernes Landsforbund opplyser at de har fått mange henvendelser fra medlemmer som ønsker å hjelpe leietakerne sine.

De har derfor sendt ut informasjon om betalingsutsettelse til medlemmene sine i et nyhetsbrev. Her påpeker advokat Anders Leisner at utleiere bør lage en skriftlig avtale som regulerer hvor lenge en betalingsutsettelse gjelder. Det anbefales også å sette en tidsfrist for hvor lenge leia skal utsettes og hvordan den kan betales tilbake senere.

– Det er hyggelig å kunne vise storsinn i den vanskelige situasjonen mange er oppe i nå. Så får vi håpe myndighetene hjelper dem som mister inntekt på grunn av situasjonen vi er oppe i, med dekning av boutgifter dersom de trenger det, sier Leisner i artikkelen.

Organisasjonene som har sluttet seg til initiativet

Creo Student, EL og IT Forbundet, Fagforbundet Ung, Handel og kontor Ung, Industri Energi Ung og Industri Energi Student, Norsk Arbeidsmandsforbund, Norsk Sjøoffiserforbund Ung, Norsk Tjenestemannslag Ung, Organisasjonen for norske fagskolestudenter, Sjømannsforbundet, Skolenes landsforbund.

Mer fra Dagsavisen