Nyheter

Vinmonopolet selger 50–60 prosent mer i grensebyer som Fredrikstad og Halden

– De foreløpige prognosene tyder på en omsetningsvekst i polutsalgene på 50–60 prosent i grensebyer, som Halden, Fredrikstad og Kongsvinger, sier kommunikasjonssjef Jens Nordahl i Vinmonopolet.

Jens Nordahl er ikke overrasket over denne salgsøkningen.

Stengt grensehandel

– De salgstallene vi nå opplever under koronapandemien, vil gi forskerne et godt grunnlag for å få ny kunnskap om hvordan grensehandelen virker.

Det tegner seg et klart geografisk mønster. Vinmonopolet har salgsøkning over hele landet. Mens veksten i det nye fylket Vestland ser ut til å være omkring 12 prosent ved utgangen av første tertial, og økningen i Møre og Romsdal ligger på ca. 8 prosent; er salgsøkningen i Viken og Oslo i gjennomsnitt rundt 25 prosent. Jo nærmere svenskegrensen vi kommer, dess større er veksten.

De foreløpige tallene for Mosseregionen, som tross alt ligger noen mil fra Svinesund, ser ut til være noe i overkant av 30 prosent. Mens de tre sørligste byene i gamle Østfold fylke kommer over 50 prosent, og nærmere 60 i Halden; men i Halden er salget lavt i utgangspunktet: 6,8 liter pr hode i fjor mot et gjennomsnitt på 18 liter pr innbyggere for landets største byer, sier Jens Nordahl.

Han understreker at det ikke bare er grensehandelen som endrer befolkningens kjøpevaner.

Taxfree og uteliv

Det er omtrent ingen flyaktivitet til og fra utlandet lenger. Utelivsbransjen sliter for å holde hjulene i gang. I Oslo har det vært skjenkestopp i flere uker.

– Dette er forhold som påvirker salget av vin og brennevin i Vinmonopolets butikker.

– Sier salgsøkningen noe om folks drikkevaner under de uvanlige forholdene vi lever i for tida?

– Det er ingenting som tyder på at nordmenn drikker mer, selv om mange har vært i tilnærmet isolat. Det er nedgangen i grensehandel, taxfree og uteliv som oppveies av økt salg hos Vinmonopolet. En undersøkelse fra Opinion, som ble publisert i slutten av mars i år viser at 72 prosent av befolkningen drikker det samme som tidligere. 19 prosent oppgir at de drikker mindre. Mens 9 prosent drikker mer, sier Jens Nordahl.

Det er vin i pappkartonger som står for den desidert høyeste andelen av salgsveksten i Vinmonopolets utsalg i mars og april.