Nyheter

Interesseorganisasjoner kritiske til Furutun-prosjektet

Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne hevder det er et tiltak som tilhører fortiden.

Furutun selges
Kløverbadet