Nyheter

– Dette er å engasjere seg i egen læring, og det er jo det vi vil ha

De satte i gang kampanjen som på kort tid fikk tusenvis av signaturer på opprop.net. Onsdag kom beskjeden som Sindre, Mathias og Andreas håpet på: muntlig eksamen avlyses. Læreren er stolt av dem.

– Om vår kampanje har hatt innflytelse på avgjørelsen, er ikke godt å si, men jeg velger å tro at myndighetene har fått det med seg og at vi har hatt en viss påvirkning, sier Sindre Saastad etter at regjeringens beslutning ble kjent tirsdag ettermiddag.

Enormt engasjement

«La oss heller bruke tiden på resten av pensum enn å jakte en dårlig forberedt eksamenskarakter», protesterte han og kompisene. Med seg hadde de – i tillegg til de drøye 4.000 signaturene – både læreren sin og Elevorganisasjonen.

Mossingen Saastad startet kampanjen på opprop.net sammen med medelevene Andreas Marken og Mathias Berg Karlsen fra Fredrikstad for få dager siden. På kort tid fikk oppropet enda større respons enn Greåker-elevene hadde våget å håpe på. I løpet av fire dager fikk oppropet godt over 4.000 signaturer. Det er langt flere enn de 500 underskriftene som kreves for å ha rett til politisk behandling av saken i fylkestinget.

– Det har vært en spesiell vår i undervisningssammenheng, som vi mente ikke var tilstrekkelig inn mot en muntlig eksamen – en eksamen vi dermed tror kunne gitt et feil bilde av elevenes ferdigheter, sier science-elev Saastad til Demokraten.

Fikk det som de ville

Pressemeldingen fra kunnskapsdepartementet opplyser at alle muntlige, muntlig-praktiske og praktiske eksamener i videregående skole avlyses våren 2020 – akkurat slik Greåker-elevene og flere tusen andre håpet.

– Vi skulle selvsagt aller helst gjennomført eksamen som vanlig, men fylkene har vært tydelige på at vi må prioritere. Derfor prioriterer vi å gjennomføre privatisteksamener. Det viktigste for elevene i videregående er at de får en grundig standpunktvurdering og vitnemål, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Beslutningen angår til sammen 92.000 elever på landsbasis. Sindre Saastad er glad for at mange så og anerkjente den samme problemstillingen som gjorde at de tok initiativet til oppropet. Om det kan ha påvirket kunnskapsdepartementets beslutning vet han ikke, og det spiller heller ingen stor rolle.

– Det er utrolig gøy å se at vi og mange andre blir hørt. Vi tror det er riktig beslutning, og ser at begrunnelsen er mye av det samme som vi argumenterte med, sier han.

Støtte fra flere hold

Elevorganisasjonen, som hadde gitt sin fulle støtte til oppropet, har selv vært i møter med regjeringen.

– Vi er helt enig i at muntlig eksamen på dette tidspunktet bør avlyses. Vi mener elever og lærere heller bør få tid til å jobbe seg gjennom resten av pensum og dermed legge et bedre grunnlag for gode standpunktkarakterer og kompetanse. Vi har fremmet vårt syn og våre argumenter i møter med kunnskapsministeren og Utdanningsdirektoratet. Nå venter vi som alle andre på en politisk avgjørelse, som vi håper vil komme i god tid, sa påtroppende leder Kristin Schultz i Elevorganisasjonen til Demokraten før beskjeden fra departementet kom tirsdag ettermiddag.

– Ta ungdommene på alvor

Fagleder Geir Normann Andersen ved sciencelinja på Greåker videregående skole gir sin fulle støtte til elevene som vil stanse muntlig eksamen mens koronakrisen pågår.

Greåker-elevene opplevde også at lærerne ved skolen stilte seg bak dem, og flere av dem signerte også oppropet.

– Lærerne mener det er viktigere å jobbe godt med siste del av pensum i stedet for å rase gjennom hele pensum på karakterjakt, forteller en engasjert Saastad.

En av støttespillerne er fagleder Geir Normann Andersen ved sciencelinja på Greåker videregående skole. Han mener at verken elever eller lærere ville fått forberedt seg godt nok etter en lang periode med hjemmeundervisning og at eksamensformen ville være mangelfull med tanke på å vise fram kompetansen elevene har tilegnet seg.

– Jeg vil at sluttresultatet skal bli rettferdig for elevene. Muntlig eksamen vil bli en test i noe helt annet enn det vi jobber med gjennom hele skoleåret til vanlig. I en dagligdags situasjon er vi tett på hverandre, noe som er viktig for praktisk læring og oppfølging av elevene på flere måter. Vi har klart å holde hjulene i gang rent faglig, men slik fjernundervisning er ikke en fullverdig erstatning når det gjelder relasjoner, samarbeid og strategier. Vi jobber jo med at de ikke bare skal pugge kunnskap, men at de skal vise fram kompetansen i praksis. Dette er videregående skole – ikke høyskole, poengterer Andersen.

Elevene har, som alle andre, fått beskjed om å delta i dugnaden mens landet er i unntakstilstand. Det kan være krevende, og Andersen synes det er flott at det for Sindre, Andreas og Mathias ikke har gått utover engasjementet og motivasjonen.

– Jeg synes initiativet er fantastisk og er stolt av at ungdommen står opp og sier fra om noe som vil skape problemer for dem. Dette er å engasjere seg i egen læring, og det er jo det vi vil ha, sier Andersen.

Mer fra Dagsavisen