Nyheter

– Det sier seg jo selv at vi ikke kan fôre fuglene med plast til de dør

Den sterke vinden førte nok en gang til massiv forsøpling av Øra naturreservat i påsken. Nå går en dugnadsgjeng fra bedriftene i området sammen om opprydning, men Erik Skauen (MDG) vil også finne en varig løsning på problemet.

Av: Arne Børresen

– Jeg vil si dette er vår aller viktigste sak i perioden som nettopp har startet. I år etter år har plastsøppelet fått fyke fritt ut i reservatet hver gang sterke vinder oppstår. Når vi vet at fugler spiser seg mette på plast og dør, blir vi nødt for å ta grep, sier Skauen til Demokraten.

Fem tonn på et halvt år

Are Grønsund og Marin Omsorg har fått i oppdrag å drive med kontinuerlig søppelplukking på Øra Naturreservat.

LES OGSÅ: Først i landet med miljøvennlig samfunnsstraff (Demokraten+)

Grønsund forteller at han og medarbeiderne har båret bort hele fem tonn avfall fra det fuglerike området bare siden oktober.

– Det er vanskelig for folk som ikke har tilgang til reservatet å forstå hvor ille det ser ut. Mengdene er ufattelige. Noe av avfallet kommer med elvestrømmen, ja, men det aller meste må nok tilskrives bedriftene lengst sør på Øra, forklarer Grønsund.

Han vil imidlertid ikke peke ut Frevar, kommunens eget avfallsselskap, som den store synderen:

– Nei, Frevar er verken alene om å forsøple og er heller ikke den største bidragsyteren. Et par av de andre selskapene i området vil jeg faktisk hevde langt overgår Frevar, sier Grønsund og understreker:

– Det er flott at vi kan gjøre en jobb for miljøet, og det er fantastisk at det er folk fra kriminalomsorgen som utfører arbeidet. Men en kan likevel undres på denne enorme forsøplingen. Vi snakker tross alt om et reservat, påpeker Are Grønsund overfor Demokraten.

LES OGSÅ: – Her er det bare å legge seg flat
LES OGSÅ: Frevar-sjefen lover å løse forsøplingsproblemet (Demokraten+)

Har ikke kontroll

Det unike reservatet fikk hele Norges oppmerksomhet da daværende miljøvernminister Gro Harlem Brundtland «klippet snora» i 1979. Mot slutten av påskehelgen ble det tilført nye doser med plastavfall. Om forsøplingen sier Frevars direktør Fredrik Hellström til Demokraten:

– Vi fikk en kraftig nordavind med storm i kastene. Det blåste noe helt vanvitiig. Og selv om vi har bygget opp en tre meter høy jordvoll her ute, er ikke denne høy nok til å stoppe avfallet når vinden blir sterk nok. Det må jeg bare få beklage på det sterkeste.

– Dere har ikke kontroll på søpla når vinden blir sterk nok; hva vil dere gjøre med dette?

– Først av alt må vi få opp avfallet som kom på ville veier i påsken. Vi har samlet en hel dugnadsgjeng fra både oss og flere av de andre bedriftene i området som de nærmeste dagene skal foreta oppryddingen. I et lengre perspektiv må vi finne mer permanente løsninger. Om det er høyere voller og gjerder eller helt innelukkede systemer må vi se nærmere på. Vi lukker jo i dag alle containerne på gjenvinningsstasjonen når vi går for dagen, poengterer Fredrik Helllström.

LES OGSÅ: Slik skal fuglelivet på Øra styrkes (Demokraten+)

Sak for bystyret

Erik Skauen opplyser til Demokraten at han i tiden som kommer vil bruke både formannskaps- og bystyreplassen sin samt nestlederfunksjonen MDG har i Frevars styre til å tvinge fram permanente tiltak på Øra.

– Avisene har skrevet om dette problemet år etter år, men lite eller ingenting skjer politisk. Jeg og MDG vil nå få satt dagsorden. Om kort tid skal Frevar legge fram en melding til formannskapet på hvordan man løser de ni omtalte avvikene, så får vi ta det derfra. Jeg ser i neste omgang for meg en dialog med bedriftene og at vi deretter får fram en sak som ender med vedtak i formannskapet og bystyret. Som politikere har vi et særskilt ansvar for det helt unike Øra Naturreservat. Det sier seg jo selv at vi ikke kan fôre fuglene og dyrene med plast til de blir syke og dør, understreker Skauen.

– Hva tenker du om sjøbunnen på Gansrødbukta som også inngår i Øra Naturreservat?

– Jeg frykter at denne bukta dessverre har en bunn hvor det finnes veldig mye plast som kommer både fra Øra-bedriftene og med Glomma-strømmen. Derfor blir det spennende å se hva Marin Omsorg og Sten Hellberg i Kystlotteriet klarer å få til med samarbeidet som nå er innledet med flere av dykkerklubbene i distriktet, forteller Erik Skauen til Demokraten.

LES OGSÅ: Studentprosjekt skal stoppe plastens ferd mot havet (Demokraten+)