Nyheter

Organisasjoner krever jaktforbud etter massedød av ærfugl

Jakten på ærfugl må stanses, krever både NOAH og Norsk Ornitologisk Forening etter omfattende ærfugldød. Miljødirektoratet vil vurdere om fugledøden gir grunn til å endre jakttidsbestemmelsene.

Ærfugl. Larkollen, 21. mars 2020. Fugl

I begynnelsen av april skrev Dagsavisen om funn av om lag 240 døde ærfugler i området fra Agder til og med Østfold.

– Det er tilfeldige observasjoner av døde ærfugler som folk har meldt inn. Antagelig er tusenvis av ærfugler døde, uttalte Per Espen Fjeld i Statens naturoppsyn.

Les også: – Faren er stor for at klima, miljø, fattigdom og ulikhet vil bli tillagt mindre vekt (+)

– Redusert med 80 prosent

Samtidig fortsetter jakten på ærfugl, noe som opprører organisasjonen NOAH - for dyrs rettigheter. I et brev til Miljødirektoratet påpeker jurist Malin Prytz i organisasjonen blant annet følgende:

«Ærfuglen har status som nær truet på norsk rødliste for arter 2015, og bestanden er fortsatt i drastisk nedgang.»

«De siste 40 årene har ærfuglbestanden i Norge blitt redusert med 80 prosent fra Møre og Romsdal og opp til Troms.»

«Statens naturoppsyn i Vestfold har nylig meldt at antall ærfugl i Ytre Oslofjord er halvert.»

Les også: Fuglearter utryddes 1.000 ganger raskere enn de ville blitt uten menneskelig påvirkning

Vil forby jakt umiddelbart

«Vi oppfordrer derfor Miljødirektoratet til å forby jakt på ærfuglen umiddelbart (…) da vi anser dette som det viktigste og eneste forsvarlige tiltaket for å bevare arten i den norske naturen», konkluderer Prytz i brevet fra NOAH til Miljødirektoratet.

Også Norsk Ornitologisk Forening (NOF) vil ha et jaktforbud av samme grunner, og påpeker at «bestandsovervåkingen i deler av jaktområdet i Norge viser en negativ trend».

«NOF har derfor bedt om at Miljødirektoratet stanser jakta på ærfugl i 2020 og 2021, og sørger for at arten blir tatt ut av forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun ved neste revidering.» Det skriver naturvernrådgiver Martin Eggen i foreningen, på NOFs nettsider.

Saken fortsetter under bildet

Også i påskeuka er det funnet døde ærfugl, blant annet i området mellom Helgeroa og Stavern, får Dagsavisen opplyst  fra Oslofjordens Friluftsråd.

Også i påskeuka er det funnet døde ærfugl, blant annet i området mellom Helgeroa og Stavern, får Dagsavisen opplyst fra Oslofjordens Friluftsråd. Foto: Dag-Roal Wisløff

Les også: Her spiser leppefisk opp maten til ærfugl

Kraftig reduksjon

Seniorrådgiver Erik Lund i Viltseksjonen i Miljødirektoratet opplyser at det ikke settes kvoter for småviltjakt.

– For ærfugl gjelder imidlertid at det er kun hannfugler det er åpnet jakt på i gjeldende jakttidsforskrift for perioden 2017-2022. Jakttiden er fra 1. oktober til 30. november, skriver Lund i en epost til Dagsavisen.

– Fram til og med jaktsesongen 2016-17 var det tillatt å felle begge kjønn av ærfugl. Fellingene av ærfugl er i perioden 2013-14 til 2018-19 redusert fra 11.440 til 3.460 individer, tilføyer han.

– Hvorfor tillates det jakt på ærfugl når dette er en art i sterk tilbakegang?

– Jakttidene revideres hvert femte år og neste revisjon av jakttider som skal gjelde fra 1. april 2022, påbegynnes i 2020 med innhenting av oppdatert kunnskapsgrunnlag. Hunnfugl av ærfugl ble fredet ved forrige revisjon, som følge av faglige tilrådinger. Et oppdatert kunnskapsgrunnlag forventes å foreligge ved årsskiftet 2020-21.

Les også: Slik er Oslofjorden på bunnen

Skal vurdere funnene

– Hvordan reagerer dere på meldingene om funn av mange døde ærfugl?

– Det er ikke ukjent at episoder med matmangel, utbrudd av sykdom eller andre forhold kan påvirke forekomst av arter både lokalt og regionalt, svarer Lund.

Han nevner reveskabb, harepest og snøforhold som eksempler på dette.

– I dette tilfellet ser det ut til at det er svikt i tilgang på mat for ærfugl, uten at en foreløpig har noe klart svar på de bakenforliggende årsaker, fortsetter Lund.

 – Vil dere vurdere å stanse jakten på ærfugl, eller vil den fortsette som planlagt?

– Miljødirektoratet er opptatt av at forvaltningen skal være kunnskapsbasert, og en vil derfor sørge for å ha et best mulig oppdatert grunnlag for den videre vurderingen av dette. Vi vil vurdere om disse funnene gir grunnlag for å endre jakttidsbestemmelsene for arten allerede til høsten 2020.  

Hold deg oppdatert: Få nyhetsbrev fra Dagsavisen

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!