Nyheter

Unik svabergtur i Torsnes

Per Stenseth i Fredrikstad Skiklubb har utarbeidet en egen turløype for Demokratens abonnenter. Her går du i åpent, majestetisk landskap og langt fra de mest trafikkerte turstiene.

Bilde 1 av 3

– Denne turen inneholder noe av det beste og mest uberørte av kystskog og kystlandskap, forteller Per Stenseth.

Han anbefaler at du tar med deg kart og kompass, for det er praktisk talt ingen veier her, og stiene som finnes har partier som er svært utydelige. Men la deg ikke skremme av det.

– En stor del av turen går i vannkanten – og hvilken svabergtur, sier han entusiastisk.

Les også: Hvaler rundt på to hjul (+)

Unikt og nær uberørt kulturlandskap

– Neset som strekker seg sørover fra Thorsø Herregård, er et av de flotteste naturområdene i distriktet. Det er nok også det området som er minst preget av menneskelig aktivitet og menneskelig virksomhet.

Arkitekten forteller at det skyldes at de opprinnelige eierne av herregården ikke var villige til å slippe til stenhoggervirksomhet eller hyttebygging, og derfor har det bare vært drevet litt skogbruk og en svært begrenset jordbruksdrift her.

– Nåværende eiere, Lise og Gustav Thorsø, følger opp den linjen og bidrar til at både kulturlandskapet og naturkvalitetene opprettholdes bedre her enn i de fleste andre skog- og jordbruksområdene, forteller Stenseth.

Sjekk også ut denne: Turtips: Spor etter istid og havets skjebner

Rute langs vannet

Utgangspunktet for turen er Langvik. Langs fylkesveien her finnes det flere fine parkeringsmuligheter, men det er også en tur som er fin å kombinere med en sykkeltur ut til Torsnes, sier den erfarne orienteringsløperen.

Grepet er å gå mot husmannsplassen Askedalen og til Munken og Tamburen langs vannet.

– På neset her ligger det flere gamle husmannsplasser. Det som er av stier leder fram til disse plassene. Fra Langvik er det flott å gå mot Brakkebaugen, så Askedalen og videre til Munken. På åsen øst for Munken er det fantastisk flott utsikt over Torsneslandet skjærgård og farvannene mot Hvaler, Skjeberg og mot nordre del av Bohuslänkysten. Nordvestover – i nabobukta til Munkebukta – ligger Tamburen. Det er en virkelig flott bevart husmannsplass. På et værhardt sted og samtidig langt inne i skauen, langt fra naboplassene, sier Per Stenseth, som har tegnet opp ruten på et kart til Demokratens abonnenter.

###

Ser økt interesse for nye turområder

###

Journalist og forfatter, Linken Raeng, som står bak bloggen Turperler i Østfold og Bohuslän og boken ved samme navn, har de siste ukene sett økt interesse både for bloggen og boken. Det tror hun er et godt tegn.

– Det er enormt mange muligheter til rekreasjon og friluftsliv i vår region. Ved å bruke sansene aktivt når du ferdes i naturen, kan du gagne egen helse, samt hente inspirasjon og få ny innsikt. Kanskje vil kunnskap om gode turområder også bidra til økt miljøbevissthet og fornuftig vern og god bruk av naturen, sier forfatteren, som oppfordrer folk til å utforske nærområdene.

På bloggen hennes (turgleder.wordpress.no) ligger det forslag til rundt 80 turer, og Raeng har planer om å legge ut flere så det til slutt blir 100.

– Oppfølgeren til Turperler fra 2016, med 101 turer fra samme distrikt, kommer mest sannsynlig ut i løpet av 2020 når koronasituasjonen er sikrere og ting har normalisert seg litt igjen, forteller turentusiasten Raeng.

Nyeste fra Dagsavisen.no: