Nyheter

Kom tilbake fra Sverige-tur med bilen full av lystgass

– At han hadde vært på handletur var spesielt nok i seg selv i disse tider, sier kontorsjefen ved Svinesund-tollen. I bilen til mannen fant tollerne eske på eske med til sammen 7.200 gasspatroner.

Mannen påsto han skulle bruke lystgasspatronene til å lage krem, men Tolletaten har sine tvil om sannhetsgehalten i det.

Rundt klokka 21 på den siste dagen i mars, stoppet tollerne ved Svinesund en norskregistrert bil som kom kjørende gjennom tollstasjonen på grønn sone. I bilen satt en mann som er bosatt på Østlandet.

– Han sa han hadde vært i Sverige på handletur, noe som var spesielt nok i seg selv i disse tider. Da han ble spurt hva han hadde handlet, var han ikke så villig til å si noe mer, forteller kontorsjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

– Bilen ble sjekket nærmere, og det viste seg at den inneholdt en hel haug med pappesker, utdyper han.

Les også: – Larvefabrikken på Torp bør være modell for slike fabrikker utenfor hver eneste store by i Norge (Demokraten+)

Kjent rusmiddel

Da tollerne åpnet eskene, ble det klart at de var fylt med til sammen 7.200 krempatroner, som inneholder lystgass.

– Han sa han skulle bruke dem til å lage krem, men vi tror de også kan misbrukes, sier Grandahl.

For selv om gasspatronene – som også selges i enkelte butikker i Norge – i utgangspunktet er ment for bruk til krempisking, har blant annet NRK tidligere omtalt at ungdom kjøper dem for å ruse seg ved å sniffe lystgassen.

Høsten 2018 opplyste en butikksjef i Tromsø at de har opplevd økt etterspørsel etter disse patronene de siste årene, og at de derfor har flyttet dem bak disken og innført 20-årsgrense.

Også politiet har advart om at sniffing av lystgass er svært farlig, og kan føre til akutt hjertestans eller kvelningsdød.

Les også: Seks nordmenn pågrepet for forsøk på hasjsmugling

Langt over tolllpliktig verdi

Uansett hva mannen som ble stoppet ved Svinesund forrige uke skulle med lystgassen, fikk han ikke lov til å ta den med seg videre inn i landet.

– Verdien på disse patronene er over 20.000 norske kroner, og det er bare lov til å ha med seg varer verdt inntil 3.000 kroner uten å fortolle. Derfor ble de beslaglagt, sier Grandahl.

Kontorsjefen ved Svinesund-tollen forteller at det ikke er første gang de gjør et slikt beslag, men at de ikke har hatt veldig mange tilfeller av forsøk på smugling av lystgass.

Fordi mannen er bosatt i Norge, fikk han lov til å kjøre videre uten den ulovlige lasten. Han kan vente seg en straffereaksjon fra politiet i etterkant.

Les også: Avslørte smuglertransport av nesten 9.000 liter øl og 2.000 liter sprit

###

Rundt 20 pappesker med krempatroner ble funnet da tollerne sjekket den norskregistrerte bilen. Foto: Tolletaten