Nyheter

Påska blir annerledes – både til lands og til vanns

Regjeringens hytteforbud fører til en annerledes påske for både hyttefolk, campingturister og båtfolk. Kommune etter kommune stenger ned for gjester utenfra.

En presisering som er lagt ut på regjeringens nettsider tirsdag, oppsummerer en rekke spørsmål og svar som har kommet angående hytteforbudet.

Regjeringen skriver blant annet at det ikke er forbudt å overnatte på campingplasser: «I mange kommuner er det store hyttefelt hvor mange mennesker er på samme sted over tid. Dette er ikke i like stor grad tilfelle når det gjelder campingplasser og marinaer, derfor vil presset på helsetjenesten i kommunen bli mindre,» heter det.

Men regjeringen lar det være opp til den enkelte kommune å bestemme hva de mener er best for å hindre smittevern lokalt. Derfor har de fleste kommunene langs Oslofjorden allerede innført begrensninger.

Omtrent alle gjestehavner i Indre Oslofjord er stengt, det samme gjelder campingplasser og bobilparkeringer.

Les også: Forventer en veldig annerledes påske ved grensa

– Lett offer

Redaktør Bjarne Eikefjord i medlemsbladet til Norsk Bobil og Caravan Club (NBCC) konstaterer at sesongstarten nok er ødelagt for i år.

– Dette er ikke noe vi får gjort noe med. Vi har registrert at vi er omfattet av hytteforbudet og vil selvsagt følge myndighetenes anbefalinger for å hindre smittespredning. Slikt sett er det et lett å ofre påsken og fritiden, sier Eikefjord.

Han anslår at påsken går fløyten for mellom 20.000 og 30.000 campingentusiaster.

Selv om også campingvogneiere kan ta ferie hvis de har vogna stående innenfor grensene til sin egen kommune, peker Eikefjord på at det er mange som har vogna stående på fast plass, både på fjellet og ved sjøen.

– Disse blir det nok hjemmepåske for i år, sier han.

Gjestehavner stengt

I de få gjestehavnene som holder åpent i påsken, er det innført strenge regler og begrensninger på antall båter. Gjestehavner som ennå ikke er åpne, og som vanligvis åpner til påske, forblir stengt inntil videre i de fleste kystkommunene.

Regjeringen skriver imidlertid at det ikke er noe forbud mot å ta sin fritidsbåt utenfor sin egen kommune. Heller ikke overnatting er forbudt, slik som for hyttefolket, men båtturer frarådes likevel med henblikk på anmodningen om å unngå fritidsreiser.

Redningsselskapet gikk tidlig ut og anbefalte båtfolk om å la båten ligge, ikke minst med tanke på at beredskapen til sjøs allerede er svekket på grunn av koronapandemien. Kongelig Norsk Båtforbund har på sin side sagt at båtbruken må begrenses.

Både politibåter og tollbåter er i økt beredskap i farvannet ved svenskegrensen utenfor Herføl i Hvaler. Å starte påsken på Kosterøyene eller i Strömstad er en tradisjon også for båtfolk.

Ifølge politiet har fritidsbåtaktiviteten i farvannet rundt grensetraktene allerede økt sammenlignet med det som er vanlig på denne tiden av året.

Leserbrev: «Hæ, jeg forstår ingenting. Er avstanden til hjemkommunen kortere på dagtid?»

Nyeste fra Dagsavisen.no: