Nyheter

– Antagelig er tusenvis av ærfugler døde

– Dette er en indikasjon på noe større, at økosystemene i Ytre Oslofjord er i ferd med å endre seg.

Slik reagerer Per Espen Fjeld i Statens naturoppsyn på meldinger om funn av om lag 240 døde ærfugler i området fra Agder til og med Østfold. Så langt.

– Funnene er ikke resultat av et systematisk arbeid. Det er tilfeldige observasjoner av døde ærfugler som folk har meldt inn, påpeker Fjeld.

Det reelle antallet døde fugler kan derfor være mye høyere.

– Antagelig er tusenvis av ærfugler døde, frykter Fjeld.

Les også: – Faren er stor for at klima, miljø, fattigdom og ulikhet vil bli tillagt mindre vekt (+)

Matfatet har endret seg

 Hvorfor tror du ærfugldøden kan skyldes økosystemer som endrer seg?

Når veldig mange individer av samme art dør samtidig, skyldes det trolig noe i deres omgivelser. Alle indikasjoner så langt, tyder på at årsaken er å finne i matveien. Vi har samlet inn 100 fugler og alle har vært helt avmagret, uten flygedyktige muskler, svarer Fjeld.

Han setter det i sammenheng med at Oslofjorden ikke lenger er det matfatet den en gang var.

– Torsken, som folk fisket i mannsaldre, er helt borte. Det samme gjelder for annen fisk, som sei, lyr og hvitting. Blåskjell, hovedføden til ærfugl, er mer eller mindre borte over store områder, forteller Fjeld.

Samtidig har nye og uønskede arter kommet til, som ulike typer alger og tang og stillehavsøsters. Det kan også innebære utfordringer for både ærfuglene og andre arter, tror Fjeld.

Les også: Store mengder plastkuler funnet på strender: – Fugler spiser dem, blir syke og dør

Lag på lag med plast

Også varmere vann og mer avrenning på grunn et varmere og våtere klima, kan nå være med på å endre Oslofjorden, mener han. Fjeld er dessuten bekymret for forurensningen som fjorden utsettes for.

– Det er nesten ubegripelig mye plast, pakket lagvis ned i bakken på strendene, konstaterer han.

– Så langt vet vi ikke hva slags konsekvenser det får når denne plasten brytes ned til mikroplast. Det er mye annet vi heller ikke vet, men det som skjer med ærfuglene nå er en indikasjon på at noe er galt. Og dette kan ikke forklares med at det er for mye ærfugl nå. Det var mye mer ærfugl før.

Les også: Slik er Oslofjorden på bunnen

– Ingen fettreserver

Veterinær Malin Rokseth Reiten ved Veterinærinstituttet, kan bekrefte at sult har tatt livet av ærfugler, etter å ha undersøkt seks døde fugler som Mattilsynet i Telemark sendte dem.

– Hovedfunnet hos fuglene var avmagring og ernæringsmangel. De hadde ingen fettreserver igjen, de var dårlig muskelsatte og fordøyelseskanalen hos de undersøkte fuglene var tom, forteller Reiten.

– I tillegg hadde de en stor parasittbelastning. Det ble påvist to ulike tarmparasitter. Obduksjonen ga ikke grunn til å mistenke andre underliggende sykdommer hos de undersøkte fuglene. De ble rutinemessig undersøkt for fugleinfluensavirus og bakterielle infeksjoner. Disse analysene var negative.

Les også: Søppelfyllingen Oslofjorden

Sendes til Trondheim

Statens naturoppsyn har nå samlet inn 100 av de døde ærfuglene.

– De skal sendes til Norsk institutt for naturforskning i Trondheim, forteller Fjeld.

Der vil de bli tatt hånd om av seniorforsker Tycho Anker-Nilssen.

– Her skal de måles utvendig og innvendig og underkastes en obduksjon, slik at vi får skaffe rede på alle de tingene som er mulig, også med tanke på kjønn og alder, og hva slags effekter denne omfattende hendelsen kan få for bestanden videre, forteller Anker-Nilssen.

Kommer det unger?

Også Fjeld er spent på dette.

– Det skal bli spennende å se om vi får ærfuglunger på vannet i år og om de vil vokse opp, sier han.

– Det vi så langt vet er at fuglene er veldig avmagret, fortsetter Anker-Nilssen.

– Det gjenstår å se om det kan være underliggende årsaker til at de ikke har fått i seg nok mat. B-vitaminmangel blant ærfugler er påvist tidligere.

NINA jobber nå med å skaffe til veie penger for å kunne gjennomføre undersøkelsene av ærfuglene. Anker-Nilssen regner med at det vil ordne seg.

Nyeste fra Dagsavisen.no: