Nyheter

– Koronapandemien skaper usikkerhet om fremdrift i jernbaneinvesteringene

Samferdselsminister Knut Arild Hareide mener kostnadssprekkene på Østfoldbanen, Follobanen og Vestfoldbanen truer utbyggingsfremdriften.

– De siste årene har vi startet en historisk satsing på jernbane. Bevilgningene har økt med nær 90 prosent siden 2013, og de siste syv årene har tallet på togreiser økt med over 25 prosent, til om lag 80 millioner i 2019. Nye tog settes inn i trafikk og rutetilbudet har blitt bedre, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Han sier at det har strømmet penger til jernbanesektoren, og det strømmer passasjerer til togene.

– Vi gjennomfører en jernbanereform som gir et bedre togtilbud for pengene. Samtidig opplever vi kostnadssprekker i flere utbyggingsprosjekter. Den pågående koronapandemien skaper også usikkerhet om fremdrift i jernbaneinvesteringene. Dette gjør det krevende å holde utbyggingsfremdriften som det har vært lagt opp til, sier han.

Ambisjonene for utbygging av det norske jernbanenettet i Nasjonal transportplan 2018-2029 var svært høye da planen ble lagt fram for Stortinget våren 2017. I årene etter har det blitt synliggjort store kostnadsøkninger på flere av utbyggingsprosjektene.

– En slik utvikling gjør det vanskeligere å ferdigstille prosjekter i det tempoet som hittil har vært lagt til grunn, mener samferdselsministeren.

Les også: Slik kan jernbanen bli bedre i år

Østfoldbanen er ikke alene

Blant prosjektene med kostnadsøkninger er:

Follobanen: Etter at Stortinget vedtok ny kostnadsramme på 30,9 milliarder kroner i desember 2019, har Bane NOR varslet om risiko for kostnadsøkning på inntil 5 milliarder kroner og ytterligere utsettelse av trafikkåpning, som per i dag er satt til desember 2022. Entreprenør-konkurs og vanskeligere grunnforhold er blant årsakene. Bane NOR går nå gjennom prosjektet, og vil komme med endelig beregning av ny kostnadsramme. Samferdselsdepartementet har tidligere varslet en evaluering av Follobane-prosjektet, og den siste tids utvikling vil bli inkludert i dette arbeidet.

Sandbukta-Moss-Såstad: I forslag til statsbudsjett for 2020 ble Stortinget orientert om behov for å øke kostnadsrammen for InterCity-prosjektet på Østfoldbanen. Kostnadsrammen er per i dag på 10,4 milliarder kroner. Foreløpige anslag angir at det kan være behov for å øke rammen med inntil 3 milliarder kroner. Hovedgrunnen er et anstrengt leverandørmarked.

Fra før av er det kjent at dårligere grunnforhold enn først antatt er hovedårsaken til at det vil bli langt dyrere å bygge dobbeltspor på strekningen Råde-Fredrikstad-Sarpsborg enn tidligere lagt til grunn.

Vestfoldbanen: Fremskyndet utbyggingstakt

Etter at statsbudsjettet for 2020 ble vedtatt, har Samferdselsdepartementet blitt orientert av Jernbanedirektoratet og Bane NOR om at det er inngått kontrakter med entreprenører for to prosjekter på Vestfoldbanen som gir større utbetalinger i 2020 og 2021 enn anslått i forslaget til statsbudsjett for 2020.

Les også: Hard rammet sentrumshandel må tenke nytt i møte med koronakrisen (Demokraten+)

To prosjekter innafor

Kontraktene for InterCity-prosjektene Drammen-Kobbervikdalen og Nykirke-Barkåker holder seg innenfor styringsrammene for de to utbyggingene. Det er lagt opp til å starte trafikken i 2024. For Drammen-Kobbervikdalen er det ett år tidligere enn anslått ferdigstilling i statsbudsjettforslaget for 2020.

Regjeringen kommer tilbake med løsninger

– Regjeringen vil komme tilbake til hvordan vi skal løse utfordringen med økte kostnader i jernbanesektoren. Hensikten med meldingen som vi har lagt fram i dag, er først og fremst å orientere Stortinget og offentligheten om at den offensive satsingen på jernbane har blitt mer krevende. Hovedgrunnen er at flere av prosjektene har blitt mye dyrere enn det man tidligere har anslått og planlagt for, sier samferdselsministeren.

Les også: Fortsetter med InterCity-prosjekt tross koronavirus

Nyeste fra Dagsavisen.no: