Nyheter

Seks korona-pasienter ligger i respirator på Sykehuset Østfold

– Det er alvorlig, sier kommunikasjonssjef Bjørn Hødal ved Sykehuset Østfold.

Kalnes inngang

– Jeg kan ikke si noe om verken alder eller kjønn på pasientene. Det er seks pasienter som får invasiv respiratorbehandling, sier informasjonssjef Bjørn Hødal ved Sykehuset Østfold.

– Hva er respiratorkapasiteten til SØ?

– Vi har 23 respiratorer nå, og fire i bestilling. I tillegg har vi en del annet utstyr på operasjonssaler og andre steder på sykehuset, som kan brukes til midlertidig pustehjelp.

Isolerer de syke

– Hvordan skjermes andre avdelinger, som for eksempel nyfødtintensiven?

– Vi samler alle som kommer inn med koronasmitte på infeksjonsmedisinsk døgnområde. Så alle får behandlingen ett sted. Det er et samarbeid mellom dem og intensiv, sier Hødal.

I tillegg har sykehuset innført strenge smittevernstiltak, med blant annet besøksforbud og avdgangskortkontroll.

Planlegger for «worst case» scenario

Sykehuset har daglige beredskapsmøter, og har satt opp en intern arbeidsgruppe. Fordi det ikke finnes sikre prognoser, har arbeidsgruppen satt opp to scenarioer: Ett som baserer seg på den siste analysen fra FHI, samt et «worst case-scenario».

Sykehuset Østfold legger nå planer for begge scenarioer - både for sykehuset som helhet og for den enkelte avdeling i sykehuset, opplyser de på sine nettsider.

«Handlingsplan koronaberedskap»

Sykehuset Østfold har 10 intensivplasser, 22 respiratorer, 12 (13) intermediærplasser og 17 postop-plasser. Den interne handlingsplanen «Handlingsplan koronaberedskap» beskriver hvordan arealene til sykehuset skal benyttes dersom antallet covid-19-pasienter øker.

Pasienter med covid-19 ligger per nå på isolat. Planen beskriver hvilke andre arealer som skal tas i bruk når det ikke finnes mer plass på infeksjonsmedisinsk avdeling. Dette får da konsekvenser for de andre døgnområdene i andre etasje.

I barne- og ungdomsklinikken, på intensiv-, og i akuttmottaket gjøres det arealmessige tilpasninger for å sikre godt smittevern, god kapasitet og pasientlogistikk.

Bruk av Moss sykehus til ikke-covid-pasienter inngår også i handlingsplanen.

Sykehuset har bestilt nytt utstyr, blant annet overvåkningsutstyr, ventilatorer, sprøytepumper og transportabelt røntgen. Mye av dette har ordinær leveringstid på 6 til 8 uker. Hvis alt må i bruk, er det behov for langt høyere bemanning enn hva som er vanlig i sykehuset.