Nyheter

Millioner fra Forskningsrådet til kommunens «prekesjappe»

Satsingen på flere heltidsstillinger i seksjon Helse og velferd gir resultater, og flere titalls kommuner har tatt kontakt for å lære mer om program heltid.

Programleder og leder av «Team heltid», Beate Midttun, forteller at prosjektet naturlig nok er satt på et sidespor etter korona-utbruddet. Programstaben arbeider nå intensivt med detaljplanlegging for neste steg. Når koronakrisens fase 5 er vel over, når organisasjonen og folka er restituert, da er det tid for å ta neste steg i prosessen.

– Nå er situasjonen slik at linjeledelsen, tillitsvalgte, verneombud og politikere fokuserer hundre prosent på operativ drift og ivaretakelse av befolkningen. Det er «alle mann til pumpene» og vi trenger all den kompetanse som ligger «lagret» i ansatte – enten de er frivillige eller ufrivillige deltidsansatte.

– Kan ikke sette pasienter «på vent»

– Fokus fram til korona-utbruddet har vært involvering av ansatte ute i virksomhetene i seksjon helse og velferd. Bruk av kompetanse for framtida, nye bemanningsplaner og muligheter for mer fleksible og framtidsrettede arbeidstidsordninger er det vi har jobbet med. Her er utvidet medvirkning i prosessene særlig viktig. Samtidig skal driften gå og det er en utfordring å ta ut ansatte fra turnustjeneste. Du kan ikke sette pasienter «på vent», sier Midttun.

– Forskningsmidlene bidrar til kontinuerlig evaluering, framdrift i prosjektet, kvalitetssikring og innsiktsbasert dokumentasjon av hva som virker og ikke virker i de tre involverte kommunene (Drammen, Bydel Østensjø Oslo og Fredrikstad kommune). Det er viktig å understreke at forskningsmidlene ikke finansierer frikjøp av plasstillitsvalgte og ansatte som går i ulike turnusordninger. Vi har i år som i fjor søkt Fylkesmannen i Oslo og Viken om ytterligere i underkant av 500.000 kroner . Denne summen skal i sin helhet dekke frikjøp av ansatte. Fredrikstad kommune er optimistiske og venter i spenning.

(Saken fortsetter under bildet)

###

– Heltidskultur er målet. Så enkelt, sier programleder Beate Midttun. Foto: Eirik Stordrange / Idebanken

Det er viktig å bruke riktige kilder når oversikt over antallet heltidsstillinger presenteres, mener leder av «Team heltid», Beate Midttun.

– Det er mange ulike måter å sammenstille oversiktsbilde for heltid og det er viktig at vi nå ikke blander sammen «epler og pærer». Det vises derfor til statistikk som er publisert i KS sin heltidsportal, disse tallene baserer seg på PAI-statistikk for alle kommuner i Norge.

Les også: Fredrikstad «preker» seg til mer heltid. Her deler de suksessformelen.

Nasjonal og internasjonal oppmerksomhet

Kommunens store satsing, hvor «prekesjappa» er viktig i arbeidet, har medført at prosjektet har fått både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet.

– Hovedårsaken er nok at forskeren Leif A. Moland har «omfavnet» arbeidsmetoden og prosessene som har vært gjort. Det har også vært skrevet mye i media det siste året. Det har medført at mer enn 15 kommuner har besøkt oss, fra Balsfjord i Nord til Risør i sør. I tillegg har vi fartet både til Agder fylkeskommune, Bergen og Oslo. Totalt har vi delt våre erfaringer i prosessen og metoden prekesjappe med mer enn 30 kommuner landet rundt, forteller programleder for «Team heltid» i Fredrikstad kommune, Beate Midttun.

– Anita Bolghaug og jeg har også deltatt på internasjonale fagkonferanser og er nå invitert til en ny konferanse i Nord-Makedonia i 2020. Denne har LO Stat valgt å bidra med finansiering av. Vi sonderer også andre muligheter for finansiering av en liten Fredrikstad delegasjon til denne konferansen. Det er hyggelig å kunne dele «good governance» erfaringer internasjonalt.

– Heltidskultur er målet. Så enkelt. I praksis betyr det at Fredrikstad kommune har en ambisjon om at antall heltidsstillinger øker suksessivt i årene framover mot 2029. 100 prosentstillinger og heltid skal være normen i Fredrikstad kommune.

(Saken fortsetter under bildet)

###

Prekesjapper er en samtalearena og et verktøy for utvidet medvirkning. Elefanten i rommet , kjepphester og hellige kuer må bringes fram i lyset før de kan parkeres, forhåpentligvis for godt. Foto: Eirik Stordrange / Idebanken

Meninger: «Ta samfunnsansvar er bra, men det stopper ikke ved avlagt fagprøve – folk trenger fulle stillinger»

Lojale kommuneansatte 

Hovedtillitsvalgt Pål Andreas H. Christiansen i Fagforbundet forstår at prosjektet må gå over flere år.

– Vi må hele tida holde «trykket» oppe og hente inn igjen de som faller av. Som tillitsvalgte i «Team Heltid» er vi mye ute – hjelper til med turnuser, endringsarbeid og motivasjon. Vi er endringsagenter … Det er også mange som er utålmodige, mange ønsker seg større stillinger – og det tar tid. Man kunne løst mye ved å sprøyte 50 millioner kroner inn i heltidsarbeidet, men kulturen ville fortsatt vært den samme – derav tiårsperspektiv og «prekesjappe» som verktøy.

– Det er unntakstilstand i Fredrikstad kommune. Blir medlemmene dine ivaretatt?

– Ja, vi er fleksible og ledelsen er fleksibel, derfor får vi et grunnlag som gjør at «toget fortsatt kan rulle». Per dato er mye snudd på hodet i Fredrikstad kommune. Med stengte skoler, SFO og barnehager er det mange ansatte som har fått utfordringer. Men lojaliteten hos kommunalt ansatte er høy og alle strekker seg langt for å levere tjenester til kommunens innbyggere. Vår oppgave som tillitsvalgte er å sørge for at arbeidet holder seg innenfor lovverket – slik at innsatsen ikke går på bekostning av våre medlemmers helse, avslutter Christiansen.

185 millioner til innovasjonsprosjekter

Forskningsrådet ga nylig 185 millioner kroner fordelt på 33 prosjekter som vil løse offentlig sektors utfordringer. Over 80 kommuner deltar i innovasjonsprosjektene som fikk støtte. Fredrikstad kommune fikk 5.388.000 kroner til prosjekt heltid.

– Hvis offentlig sektor skal kunne tilby innbyggerne gode tjenester også i fremtiden, må vi hele tiden se på om vi kan løse oppgavene på nye og smartere måter, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) til NTB.

Prosjektet flere heltidsstillinger i kommunehelsetjenesten Fredrikstad kommune:
Heltidsarbeid er viktig for kvalitet og pasientsikkerhet, og for å sikre tilstrekkelig, kompetent og stabil arbeidskraft framover. De lokale retningslinjene for heltid i Fredrikstad kommune er utarbeidet av et utvidet SAMU (seksjonens arbeidsmiljøutvalg for Helse og velferd) høsten 2018. Metodene som er tatt i bruk for å jobbe med heltidskultur er utvidet medvirkning og prekesjappe. Utvidet medvirkning innebærer å involvere tillitsvalgte og verneombud tidlig i alle prosesser. Dette gjøres blant annet i prekesjapper, som er små og store møtearenaer for felles refleksjon, dialog og utforsking av ulike tema og problemstillinger. Kilde: Fredrikstad kommune
Sjekk også kommunens: Prekesjapper for heltidskultur i Fredrikstad kommune og Fafo - En ny vei mot heltidskultur

###

Foto: Bodil Sundbye / Fredrikstad kommune