Nyheter

Kvinnedagen er til for å vise respekt, mener guttene

– Og det gir oss også en mulighet til å sette oss inn i situasjonen til kvinner, sier 16 år gamle Christian Beck Jensen.

Bilde 1 av 2

Av: Thyra Kjeldsen Ekker

– Det er en dag for å vise respekt for alle kvinner som har blitt forskjellsbehandlet opp gjennom tidene, i arbeidslivet og i livet generelt. Men spesielt også for kvinner som lever med dette i dag, sier Beck Jensen.

Han får støtte fra 17 år gamle Isak Hagaseth Mydske, lokallagsleder i Fredrikstad og Hvaler AUF. Kampen for likestilling og rettferdighet er noe han brenner for.

– Kvinner er underrepresentert i parlamenter over hele verden, og det er enorme forskjeller på hvem som eier verdens verdier. Det er ekstremt viktig at vi kjemper for dem og viser solidaritet med dem ved å gå i 8. mars-tog – selv om de verste tilfellene av undertrykking og kjønnsforskjeller ikke kommer til syne i vårt eget land, sier han.

Les også: Annie fyller 101 år på kvinnedagen

Trenger vi Kvinnedagen?

Mydske forteller om diskusjoner rundt betydningen av Kvinnedagen i vennegjengen.

– Blant dem som ikke er interessert i politikk er det ofte et spørsmål om vi i det hele tatt trenger en kvinnedag, men det gjør vi absolutt, mener han, og presiserer at selv om Norge er kommet langt i likestillingskampen, så er vi ikke i mål.

– Det er fremdeles forskjeller mellom menn og kvinner, og det mener jeg vi absolutt må sette fokus på – og forhindre, sier ungdomspolitikeren.

Christian Beck Jensen venner drøfter derimot ikke behovet for en kvinnedag. 8. mars er rett og slett ikke et tema.

– Jeg føler at vi har lagt et lite lokk over dagen og ikke er så interesserte i markeringen som vi egentlig burde. Jeg opplever ikke at det er et veldig stort tema blant ungdom i dag, sier Beck Jensen.

###

Solidaritet 

De to guttene mener likevel at kvinnedagen er nødvendig, og trekker begge fram urettferdigheten som fortsatt eksisterer både ute og hjemme.

– Jeg tenker det er viktig å stå opp for, og vise at kvinner skal bli behandlet likt som menn, sier Beck Jensen.

– Det gir oss også en mulighet til å sette oss inn i situasjonen til kvinner som blir undertrykt eller som lever med ulike rettigheter enn menn.

###

Isak Hagaseth Mydske trekker fram at det er mange ulike aspekter som bør belyses på kvinnedagen.

– Det er fortsatt ikke reell likelønn, og når dagens regjering i tillegg innskrenker kvinners rett til selvbestemt abort, så viser det at vi fortsatt må kjempe for kvinners rettigheter og selvbestemmelsesrett – selv her i lille Norge, sier han engasjert.

Les også: Slår et slag for gutta med likestilling som bakteppe (Demokraten+)