Nyheter

Demokraten har brutt god presseskikk

Pressens Faglige Utvalg uttaler:

Klagen gjelder en artikkel i Demokraten om en barnevernsleder som ble anklaget for å ha gått til fysisk angrep på en kollega. Avisen skrev at personen var bøtelagt for hendelsen. En anonym ansatt uttrykte frustrasjon over at lederen likevel hadde fått fortsette i lederstillingen.


Klager er den omtalte barnevernslederen. Personen opplyser at voldsanmeldelsen var henlagt på det tidspunktet Demokraten publiserte artikkelen. Klager opplyser også at avisen aldri tok kontakt før publisering. Demokraten burde kontrollert saken bedre og gitt samtidig imøtegåelse, fremholder klager. Videre mener klager å ha blitt både forhåndsdømt og identifisert. Klager er den eneste lederen i det aktuelle barnevernet med sitt kjønn og er derfor identifiserbar, skriver klager.


Demokraten innrømmer å ha brutt god presseskikk. Avisen beklager at redaksjonen ikke undersøkte saken godt nok før publisering og opplyser at artikkelen nå er avpublisert. Klager burde fått samtidig imøtegåelse, innrømmer avisen. Demokraten avviser imidlertid de øvrige anførslene til klager og opplyser at saken var bredt omtalt i pressen fra før.


Pressens Faglige Utvalg (PFU) noterer at den omtalte barnevernslederen ikke er navngitt i artikkelen. Vær Varsom-plakatens (VVP) punkt 4.7 ber mediene være varsomme med å identifisere personer som omtales i forbindelse med straffbare eller klanderverdige forhold, og PFU mener Demokratens publisering var akseptabel på dette punktet. PFU påpeker at det er mulig å bli identifisert også uten at man navngis, men utvalget kan ikke se at de publiserte opplysningene identifiserte klager utover en krets som allerede var kjent med saken.


Det presseetisk sentrale er, slik PFU ser det, den manglende kontakten mellom klager og avisen, og den mangelfulle opplysningskontrollen som følger av dette.


Utvalget merker seg at klager ble utsatt for kraftige beskyldninger. Personen ble anklaget for å ha angrepet en kollega fysisk og for å ha skapt et så dårlig arbeidsmiljø at et titalls personer sluttet. PFU mener dette er anklager som åpenbart utløser retten til samtidig imøtegåelse, jf. VVP 4.14, som sier at den som utsettes for sterke beskyldninger av faktisk art, skal få svare i samme publisering som beskyldningene.


Utvalget reagerer også på at avisen ikke kontrollerte opplysningene godt nok. Den omtalte voldsanmeldelsen var henlagt da artikkelen ble publisert, men det fremkom ikke i det publiserte. Tvert imot konstaterte avisen at klager hadde fått en bot på 6000 kroner. PFU viser til VVP 3.2, om å kontrollere opplysninger før publisering. Det kreves særlig aktsomhet når opplysninger kommer fra anonyme kilder, og PFU kan ikke se at Demokraten var tilstrekkelig kildekritiske i dette tilfellet.


Demokraten har brutt god presseskikk på punkt 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo, 26. februar 2020

Alf Bjarne Johnsen

Stein Bjøntegård, Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg
Kristin Taraldsrud Hoff, Nina Fjeldheim, Øyvind Kvalnes