Nyheter

– Det er naivt å tro at man ikke har avvik i Fredrikstad

Det er lagt opp til konkrete endringer i Fredrikstad-modellen etter møte mellom Lars Mamen i Fair Play Bygg og Fredrikstad kommune.

– Det var et godt møte, og vi har kommet frem til flere helt konkrete ting som kan endres i Fredrikstad-modellen for å sikre mot arbeidskriminalitet på kommunale byggeprosjekter, sier prosjektleder i Fair Play Bygg, Lars Mamen.

Endringene omfatter Fredrikstad kommunes innkjøpsstrategi, den såkalte Fredrikstad-modellen som ble innført i 2015. Nå er den moden for endringer.

– Byggebransjen er ekstremt tilpasningsdyktig, så det er helt nødvendig at slike rammeverk justeres etter bransjens utvikling, sier Mamen.

Han sier det er spesielt tre områder som kan skjerpes.

BAKGRUNN: Fredrikstad kommune skal i møte med Fair Play Bygg (Demokraten+)

Senke terskelen

De konkrete tiltakene som Fair Play og Fredrikstad kommune har diskutert, er både innkjøpsgrensen, lærlingeordningen og varslingsrutinene.

Dagens modell gjelder for alle innkjøp med verdi over 1,9 millioner kroner. Det synes Fair Play er for høyt.

– Denne terskelen bør senkes til 500.000. Både fordi det er mange lokale interessenter til den type jobber, men også fordi det senker risikoen for useriøs virksomhet i den prisklassen, sier Mamen.

Han har også utfordret kommunen på bestemmelsene om praksisplasser.

– Fredrikstad-modellen er basert på Oslo-modellen. I Oslo har de nå bestemt seg for å følge de statlige reglene for når kravet om at det skal være lærlinger i prosjektet, og ikke de kommunale. Det vil si at alle prosjekter over ca 1,1 milloner skal ha lærlinger. Det er i hovedsak lokale håndverkere som har lærlinger. Ved å skjerpe inn her, vil det også bidra til å skape større etterspørsel etter lærlinger i byggfaget – som er under konstant press, sier han.

LES OGSÅ: Aktører i byggebransjen i Fredrikstad etterforskes for arbeidskriminalitet

Skjerpet varsling og sanksjon

Fredrikstad kommune har kommet lenger enn de fleste i kampen mot a-krim, men spesielt ett punkt kan de bli enda bedre på, mener prosjektlederen.

– De må sørge for å varsle når det er avvik. I dagens regelverk står det at varsling kan vurderes. Jeg har utfordret dem på at avvik skal varsles. Det er klart at ikke alle småting og alle detaljer kan gås etter i sømmene, men når det registreres flere avvik på samme sted, må det varsles til de myndighetene som har ansvar, som for eksempel Skatteetaten eller Arbeidstilsynet, sier han.

At Fredrikstad kommue har registrert få avvik, mener han er en indikasjon på mørketall.

– Det er naivt å tro at de ikke forekommer avvik i Fredrikstad og Østfold. Til og med på Politiets beredskapssenter som bygges nå, ble det avdekket omfattende arbeidskriminalitet som involverte svindel og menneskehandel (ekstern lenke).

En av metodene de kriminelle aktørene bruker, er doble kontrakter og forfalskede dokumenter. På den måten kan de lure Fredrikstad kommune og andre offentlige byggherrer. Men det er ikke bare viktig å avdekke og varsle avvik.

For at lover og regler skal ha effekt, må reaksjoner og sanksjonsmuligheter være tilstede.

– Når tilsyn avdekker avvik, er det viktig å reagere med sanksjoner. Det kan man gjøre også når et firma opptrer useriøst og bryter kontraktsbestemmelsene – ikke bare når det er grov a-krim, sier prosjektlederen.

LES OGSÅ: – Det dreier seg om sosial dumping og trafficking (Demokraten +)

Vil til Fredrikstad

Fair Play Bygg ønsker å utvide slik at de også dekker opp Fredrikstad og andre Østfold-kommuner.

– Jeg forsto det som at de også anså det som interessant for Fredrikstad kommune, sier Mamen, som har jobbet med å starte opp et eget Østfold-kontor i lengre tid.

– Fra før vet jeg at alle våre eksisterende samarbeidspartnere i Fair Play bygg Oslo er interesserte i å utvide prosjektet til Østfold. Hvis Fredrikstad nå kan samarbeide med andre kommuner i regionen om denne dugnaden med økonomi, ser det ut som at vi skal få realisert det innen et år.

LES OGSÅ: Stort behov for Fair Play Bygg i Østfold

Nyeste fra Dagsavisen.no: