Nyheter

Fredrikstad kommune i møte med Fair Play Bygg

Skal finne ut av hvor skoen trykker og se om Fredrikstad-modellen for offentlige anskaffelser kan skjerpes.

Regionalt verneombud Lars Mamen på besøk hos Veidekke i Drammen. Byggeplass, bygg