Nyheter

Kommunen har brukt millionbeløp på ukulturen i kulturetaten

800.000 kroner til PwC, 250.000 i advokatsalærer, 150.000 i oppreisning til en oppsagt medarbeider og flere hundre tusen tapt på grunn av sykemeldinger og nedsatt produksjon. Dette er hva arbeidsmiljøkonflikten i kommunens fritidsklubbavdeling har kostet.