Nyheter

«Fikk sparken for å mene»

En viktig del av selve samfunnsoppdraget for pressen forsvinner hvis aviser og andre medier ikke gidder å skrive og publisere de særskilte lederartiklene lengre.

###
Frode Rekve. Vignett

Skal mediene selv

ta standpunkt og ha kraftfulle egne meninger? Selvsagt skal de det. Frie og uavhengige medier uten klare og tydelige meninger om ulike samfunnsspørsmål blir fort meningsløse. En viktig del av selve samfunnsoppdraget for pressen forsvinner hvis aviser og andre medier ikke gidder å skrive og publisere de særskilte lederartiklene lengre.

Diskusjonen om vitsen med avisenes lederartikler har blusset opp i forbindelse med at tradisjonsrike og alltid kraftig meningsbærende Morgenbladet i Oslo har varslet at bladet nå slutter med redaksjonelle lederartikler. Disse ofte usignerte artiklene på fast plass som alltid målbærer avisas egne meninger og synspunkter på saker og ting. Morgenbladet hevder nå intet mindre enn «at lederartikkelen som sjanger har utspilt sin rolle.»

Heldigvis har dette slappe redaksjonelle synet møtt sterk motbør i store deler av norsk presse. Dagsavisen Demokraten er gledelig nok blant de avisene som tradisjonen tro vil fortsette å ha sterke meninger om det som skjer i Fredrikstad, Norge og verden på lederplass. Det er krevende å skulle mene noe nytt så å si hver eneste dag, men det er etter mitt syn avisenes fordømte plikt og på mange måter værens grunn (rasion d'etre) for de fleste allmenne nyhetsmedier.

Mange med meg har sikkert lagt merke til at byens største avis, Fredriksstad Blad, også har sluttet med sine tradisjonelle lederartikler. Den forrige redaktøren mente sjelden noe om vesentlige samfunnsspørsmål i selve avisa, annet enn det han kort og innstendig ga uttrykk for i kommentarfelt og på Facebook. I hans tid ble også de redaksjonelle prioriteringene av hva som er mest interessant og godt stoff sterkere styrt av hvilke saker som får flest digitale leser-klikk. En slags markedslogikk der leserne får mest av det de «vil» ha.

Den nye, ferske FB-redaktøren skriver dessverre også bare av og til en signert kommentar til ulike begivenheter i lokalsamfunnet. Disse meningsytringene er til gjengjeld ofte både skarpe, velformulerte og poengterte. Men selve den daglige lederartikkelen, uansett hvem som skriver den, er helt borte fra spaltene i lokalavisa Fredriksstad Blad. Det er synd.

Fredrikstad er et stort, vidunderlig og komplisert samfunn. Det er godt at vi som bor her har hele to lokalaviser som trofast speiler hendelser og begivenheter ut i fra hvert sitt ståsted. Fredriksstad Blad og Demokraten har heldigvis ulikt politisk og verdimessig grunnsyn. Det beriker meningsmangfoldet i byen og distriktet vårt. Ikke bare på leserbrev- og kronikkplass, men også på lederplass i de store og viktige sakene for folk flest. Ulike syn og oppfatninger gir leserne god ballast og bakgrunn for egne meninger.

Det kan ligge mye sprengkraft i en lederartikkel i ei avis. Det fikk jeg selv erfare da jeg ble forsøkt fjernet som ansvarlig redaktør i Halden Arbeiderblad for ti år siden. Eierne ville ikke ha en redaktør som ikke var enig med dem i ett og alt. Flertallet i Halden Arbeiderblads styre den gang hørte til den dogmatiske og maktarrogante delen av fagbevegelsen og Arbeiderpartiet i grensebyen. De var lei av at journalistene oftere og oftere gikk selve Partiet og bevegelsen kritisk etter i sømmene. De ville ha ros, ikke ris i det de kalte «sin egen avis».

Da den opprivende striden og det støyende rabalderet i Halden om pressefrihet og redaksjonell uavhengighet i lokalavisa omsider var over utpå forsommeren 2009, slapp et av styremedlemmene endelig katta ut av sekken: – Du fikk spærken på grunn av lederartiklane dine, Rekve. Døm tålte vi ikke lenger! Men lederartiklene fikk bestå. Det frie ord vant. Oppsigelsen ble trukket tilbake, og styret for avisa måtte gå.

Frode Rekve fra sidelinja:

«Og bakom synger lærerne»
Syng, Henriette – syng høyt!
«Er Høgmo «mobbet» nok nå?»
Fredrikstad kan vise vei
Kamp mot skoleslåssing
«Et nasjonalt fartøyvernsenter har livets rett i Fredrikstad»
Kampen for ytringsfrihet
Jellestadskipets magi og tiltrekning
Ap trer endelig fram i lyset

Hvor er du, Høgmo? – FFK svarer: Historier er mer interessante når du finner dem på selv
Også NRK tryner i Viken – NRK svarer: Du tar feil, Frode Rekve
Ørnen svever fortsatt
Fotballdilla og fellesskapet
Stem NEI til Viken