Nyheter

Slik skal vår nye minister gjøre oss sunnere og friskere

Både småbarn og storrøykere omfattes av planene til folkehelseminister Terje Søviknes (Frp) om å gjøre Norge sunnere og friskere. – Ikke godt nok, mener likevel Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Ny handlingsplan for fysisk aktivitet, som regjeringen legger fram i løpet av vinteren, vil omfatte «flere tiltak for økt fysisk aktivitet blant barn og unge», forteller Søviknes til Dagsavisen.

I ny forskrift for miljø og helse i barnehager og skoler, som trer i kraft 1. juli eller 1. januar 2021, vil det bli presisert at barna skal få «nok tid og ro til å spise».

Et prosjekt som blir igangsatt til høsten, skal hjelpe storrøykere til å slutte å røyke, ved at deltakere i satsingen får «dekket en startpakke med legemidler til røykeslutt samt veiledning».

Et nasjonalt eldreombud som skal «bidra til å fremme eldre sine interesser, rettigheter og behov på alle samfunnsområder», blir etablert til høsten.

Det jobbes med å iverksette en rekke tiltak omtalt i folkehelsemeldingen som ble lagt fram i fjor, blant annet forebygging av ensomhet blant barn, unge og eldre.

Les også: Må til Sverige for «sunn» røyk

– Bedre oversikt

Søviknes vil dessuten vurdere om det er mulig å skaffe «en bedre oversikt over alle ressursene som går til folkehelsetiltak».

– Tiltak for å bedre folkehelsa ligger ikke bare under Helse- og omsorgsdepartementet. Mye viktig folkehelsearbeid faller under andre sektorer og departementer. Derfor er det vanskelig å beløpsfeste den totale ressursbruken, sier Søviknes om bakgrunnen for dette.

Nasjonalforeningen for folkehelsen, som i over 100 år har jobbet for å bedre befolkningens helse, er på ingen måte fornøyd med hvordan Helse- og omsorgsdepartementet i dag jobber for å styrke folkehelsa. Av et budsjett på over 220 milliarder kroner, er det mindre enn 0,4 prosent som er satt av til folkehelseformål, påpekes det.

Samtidig minner foreningen om rapporter og undersøkelser fra Helsedirektoratet, OECD og WHO, som viser følgende:

* Økende inntak av usunn mat som salt og fett.

* Fallende inntak av sunn mat som frukt, bær og fisk.

* Økende grad av fedme og risiko for diabetes.

* Økende sosiale ulikheter med 14 års forskjell i levealderen mellom menn på topp og bunn i lønnsstatistikken, mens den for kvinner er 8,4 år.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Tobakksavgiften bør økes

– Det kan se ut som regjeringen satser mye på informasjon og inspirasjon, mens det vi trenger for å få til nødvendig endring er strukturtiltak rettet mot hele befolkningen, sier Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

– Forskningen viser at det er med tiltak som skatter og avgifter eller andre reguleringer, at vi kan hente inn de store gevinstene, tilføyer hun.

Hvis Gerhardsen hadde sittet i stolen til Søviknes, ville derfor blant annet tobakk blitt dyrere.

– Tobakksavgiften bør økes med minst 10 prosent. For alkohol må vi få en økning som er klart høyere enn ventet prisstigning om det skal ha noen helseeffekt, mener Gerhardsen.

Hun ønsker seg også en sukkeravgift «som tar hensyn til helsemål», slik at forbruket vris til sukkerfrie varer.

Les også: Helse i hver skattekrone

– Har utfordringer

Søviknes erkjenner at «vi har fortsatt utfordringer, blant annet når det gjelder psykisk helse, overvekt og fedme», og understreker at «forebygging er et prioritert område for oss».

– Barns kosthold er først og fremst foreldrenes ansvar, men vi oppfordrer skolene til å legge godt til rette for skolemåltidene. Staten støtter opp under kommunenes ansvar både med retningslinjer, verktøy, kommunikasjons- og kompetansetiltak, sier Søviknes også.

Det holder ikke, mener likevel Gerhardsen.

– Selvsagt har foreldrene et stort ansvar for barnas kosthold, men det vi må holde fast ved er å gi alle barn like muligheter til en god start i livet. Vi vet det er store sosiale ulikheter i barns kosthold. Alle familier har ikke en ressurssituasjon som gjør at en har samme overskudd til å sørge for sunn mat til barna. Vi må ikke la moralisme overfor foreldrene komme i veien for å gi like muligheter til alle barn.

Gerhardsen håper derfor at Søviknes vil bidra til at alle barn får «et sunt og gratis skolemåltid hver dag».

– Skoler vil ha ulike muligheter, men grovbrød og knekkebrød med pålegg kan alle få til.

Les også: Ikke ei krone mer til å redde strandsonen