Nyheter

Kjørte i amfetaminrus – forsøkte å bite politimann i låret

Nå er kvinnen i 40-årene idømt betinget fengsel og 10.000 kroner i bot.

Ifølge dommen som nylig ble avsagt i Fredrikstad tingrett, var kvinnen i september 2018 ute på kjøretur i Fredrikstad sentrum sammen med en venninne, og ble stoppet av politiet fordi det ene av kjørelysene på bilen hennes ikke fungerte.

Politibetjentene oppfattet kvinnen som påvirket av rusmidler, og tok henne derfor med seg til politistasjonen for en såkalt tegn- og symboltest. På bakgrunn av testresultatet ble det besluttet å ta henne med videre til legevakta for blodprøve.

Hatefulle ytringer

Men kvinnen var ikke særlig lysten på dette, og inne på et eget avlukke på legevakta slo hun seg såpass vrang at tre politibetjenter måtte legge henne i bakken med makt for å holde henne i sjakk.

Mens hun lå på gulvet, fikk hun snudd på hodet og satte tennene i låret på den ene av politibetjentene. Han fikk imidlertid dyttet hodet hennes unna før hun rakk å bite.

I forbindelse med dette opptrinnet kalte kvinnen også politibetjenten hun forsøkte å bite «jævla pakkis» ved to anledninger, og var følgelig også tiltalt etter den såkalte rasismeparagrafen, for å ha offentlig fremsatt hatefulle eller diskriminerende ytringer.

Les også: Tatt med 100 gram hasj i underbuksa

– Fikk ikke puste

Da politiet til slutt fikk tatt de nødvendige blodprøvene, viste analyseresultatene at hun hadde amfetamin i blodet.

«Den sakkyndige rapporten fra Oslo Universitetssykehus av 5. desember 2018 konkluderte med at NN med all sannsynlighet var påvirket tilsvarende en promille høyere enn 0,5 ved den aktuelle kjøringen», heter det i tingrettsdommen.

Kvinne avla en uforbeholden tilståelse i retten, og forklarte at hun hadde tatt amfetamin drøyt ti timer før kjøreturen hennes ble stoppet av politiet.

Om bittforsøket forklarte hun at dette var et resultat av at hun ikke fikk puste som følge av behandlingen politibetjentene ga henne. Hun la også vekt på at hun opplevde situasjonen på legevakta som svært traumatisk, fordi hun tidligere har blitt utsatt for flere voldelige overgrep.

Les også: Dømt til fengsel for å ha påført sin seks uker gamle datter to brudd i armen

Lang liggetid

Retten mente likevel at kvinnen skulle dømmes for overtredelse av straffelovens § 155, «for ved vold eller trusler å ha påvirket en offentlig tjenestemann til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling, eller søkt å oppnå dette».

Hun ble også dømt for kjøringen i ruspåvirket tilstand og de hatefulle ytringene hun framsa til den ene av politibetjentene, men retten fant samtidig flere formildende omstendigheter – blant annet at saken var ferdig etterforsket allerede i september i fjor, men at tiltalen ikke ble tatt ut før i juli 2019.

«Retten antar at saken har hatt en liggetid på 10-11 måneder. Dette ligger nært opptil det som anses for å være et brudd på EMK artikkel 6», påpekes det i dommen.

Samlet sett fant retten at 26 dagers betinget fengsel og en bot på 10.000 kroner var passende straff for de tre lovbruddene. Kvinnen ble også fradømt retten til å kjøre bil i åtte måneder, og til å betale saksomkostninger på 3.000 kroner.